Osobní a přivlastňovací zájmena #2

Vydáno dne 10.01.2007

Test používání osobních a přivlastňovacích zájmen: kdy použít I / me / my / mine apod. 1. John is very good at English. Where is ________ from?

  1. he
  2. her
  3. him
  4. his
 2. What's ________ mother's name?

  1. you
  2. you're
  3. your
  4. yours
 3. Jack plays football with ________.

  1. our
  2. ours
  3. us
  4. we
 4. Give me the book. It isn't ________.

  1. our
  2. you
  3. your
  4. yours
 5. ________ has got long hair and blue eyes.

  1. Her
  2. Hers
  3. She
  4. She's
 6. ________ favourite TV programme is The Simpsons.

  1. Their
  2. Theirs
  3. Them
  4. They
 7. You've got a cat! Has ________ got a name?

  1. her
  2. it
  3. it's
  4. its
 8. I think Monica loves ________.

  1. I
  2. me
  3. mine
  4. my
 9. Is it Sue's bike? – No, it isn't. It's ________.

  1. I
  2. me
  3. mine
  4. my
 10. Where are Kathy and Eric from? – ________ are from the USA.

  1. He
  2. Our
  3. They
  4. Yours
Tento test je součástí výukového programu www.EnglishMe.cz, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod. Více informací o tomto produktu naleznete na adrese www.englishme.cz.
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) c, 4) d, 5) c, 6) a, 7) b, 8) b, 9) c, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: