Osobní a přivlastňovací zájmena #2

Vydáno dne 10.01.2007

Test používání osobních a přivlastňovacích zájmen: kdy použít I / me / my / mine apod. 1. John is very good at English. Where is ________ from?

  1. he
  2. her
  3. him
  4. his
 2. What's ________ mother's name?

  1. you
  2. you're
  3. your
  4. yours
 3. Jack plays football with ________.

  1. our
  2. ours
  3. us
  4. we
 4. Give me the book. It isn't ________.

  1. our
  2. you
  3. your
  4. yours
 5. ________ has got long hair and blue eyes.

  1. Her
  2. Hers
  3. She
  4. She's
 6. ________ favourite TV programme is The Simpsons.

  1. Their
  2. Theirs
  3. Them
  4. They
 7. You've got a cat! Has ________ got a name?

  1. her
  2. it
  3. it's
  4. its
 8. I think Monica loves ________.

  1. I
  2. me
  3. mine
  4. my
 9. Is it Sue's bike? – No, it isn't. It's ________.

  1. I
  2. me
  3. mine
  4. my
 10. Where are Kathy and Eric from? – ________ are from the USA.

  1. He
  2. Our
  3. They
  4. Yours
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) c, 4) d, 5) c, 6) a, 7) b, 8) b, 9) c, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: