Předložky a předložkové vazby

Vydáno dne 09.01.2007

Test používání základních časových a místních předložek, předložkové vazby. 1. Stephanie lives ________ New York.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 2. The lesson starts ________ 5 o'clock.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 3. I like watching ________ television.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 4. Mark loves listening ________ rock music.

  1. ---
  2. for
  3. in
  4. to
 5. We have an English lesson ________ Monday.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 6. There's a nice picture ________ the wall.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 7. She's standing ________ the middle of the room.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 8. The toilets are in the main hall, ________ the right.

  1. at
  2. for
  3. in
  4. on
 9. I want to talk ________ you.

  1. ---
  2. at
  3. on
  4. to
 10. Tomasz is ________ Poland.

  1. from
  2. of
  3. on
  4. to
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) a, 4) d, 5) c, 6) c, 7) c, 8) d, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: