Použití SOME / ANY / A / AN

Vydáno dne 26.01.2007

Kdy se před podstatné jméno píše SOME, kdy ANY a kdy určitý či neurčitý člen? 1. Have you got ________ computer?

  1. ---
  2. a
  3. any
  4. some
 2. I've got ________ two brothers.

  1. ---
  2. a
  3. any
  4. some
 3. There are ________ children in the classroom.

  1. a
  2. an
  3. any
  4. some
 4. I want ________ new bicycle.

  1. ---
  2. a
  3. any
  4. some
 5. There aren't ________ chairs in the kitchen.

  1. a
  2. any
  3. some
  4. the
 6. We haven't got ________ house.

  1. ---
  2. a
  3. any
  4. some
 7. There's ________ door on the left.

  1. ---
  2. a
  3. any
  4. some
 8. I like ________ my dog very much.

  1. ---
  2. a
  3. some
  4. the
 9. I got ________ camera for Christmas.

  1. ---
  2. a
  3. any
  4. some
 10. There are ________ bananas on the table.

  1. a
  2. any
  3. some
  4. the
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) d, 4) b, 5) b, 6) b, 7) b, 8) a, 9) b, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: