Listening: Telephone conversations 5

Vydáno dne 14.01.2007

Poslechový test: Poslechnete si telefonní konverzaci a doplníte základní osobní údaje (jméno, věk, telefon…)Listen to the telephone conversation and fill in the missing information.
You can listen to the conversation twice.


QUESTIONNAIRE

First name: ___________________________(1)

Last name: ___________________________(2)

Age: ___________________________(3)

Sex (m/f): ___________________________(4)

City: ___________________________(5)

Job: ___________________________(6)

Married (y/n): ___________________________(7)

Phone number: ___________________________(8)

Správné odpovědi: 1) Martin / Marten ; 2) Garnier ; 3) 44 / forty four ; 4) M / male ; 5) Orlando / Orlando, Florida ; 6) orange farmer / an orange farmer ; 7) y / yes ; 8) 7285559464
Přepis bublinkové nápovědy: