PET: Listening, Sample 1, Part 4

Vydáno dne 17.01.2007

Cvičný poslechový test cambridgeské zkoušky PET, část 4. Uslyšíte krátkou konverzaci a odpovíte ANO/NE na několik otázek.PET: Listening: Sample 1, Part 4

You will hear a conversation betweena girl, Lucy, and a boy, Edward, about pocket money.
Decide if each of the six sentences below is correct or incorrect.

You may listen to the recording TWICE.
Nahrávku můžete spustit zde:

Stáhnout mp3

1. At first, Edward thinks that Lucy gets enough money.  ________________________________ (1)

2. Lucy's friends get more pocket money than she does.  ________________________________ (2)

3. Lucy is happy to pay for her own music. ________________________________ (3)

4. Edward understands why Lucy's mother refuses to pay for housework.  ________________________________ (4)

5. Lucy's mother has promised her more pocket money next year.  ________________________________ (5)

6. Edward thinks that Lucy should stop asking for more pocket money.  ________________________________ (6)

Možnosti:
  1. a) No
  2. b) Yes
  1. a) No
  2. b) Yes
  1. a) No
  2. b) Yes
  1. a) No
  2. b) Yes
  1. a) No
  2. b) Yes
  1. a) No
  2. b) Yes
Správné odpovědi: 1) Yes , 2) No , 3) No , 4) Yes , 5) No , 6) No
Přepis bublinkové nápovědy: