Oxford Guide to British and American Culture

Vydáno dne 27.01.2007

Recenze výborné encyklopedie anglo-amerických reálií pro studenty.OXFORD Guide to
British and American Culture


Verdikt: 90%Oxford Guide to British and American Culture

produkt
Oxford Guide to British and American Culture
popis
encyklopedie
(570 stran, černobílý tisk, barevná příloha, paperback)

vydavatelství
Oxford University Press, 2005
cena
617,- Kč


Součástí studia angličtiny bývají i reálie anglicky mluvících zemí. Britská a americká kultura je také nedílnou součástí školních osnov. Někteří tvrdí, že jazyk je vždy pevně spojen s kulturou určité země, a bez její znalosti nelze daný jazyk pochopit jako celek. Opravdu budete těžko rozumět britským a americkým filmům, písním, románům apod., pokud nebudete o těchto zemích nic znát. Podívejte se na náš vlastní jazyk. Jak by např. cizinec pochopil českou větu: 'šel jsem do prioru', kdyby o naší kultuře nic nevěděl? Jak by pochopil časové určení 'za komunistů'? Jak asi v Americe rozuměli českým filmům Obecná škola či Kolja? Ano, kultura a jazyk jdou skutečně ruku v ruce.

Je tedy důležité vědět, kam nahlédnout, kde potřebné informace zjstit. V dnešní recenzi vám představím nové přepracované vydání encyklopedie anglo-americké kultury OXFORD Guide to British and American Culture nakladatelství Oxford University Press.

10,000 encyklopedických hesel

Na více než pětistech stranách naleznete 10,000 hesel týkajících se britské a americké kultury, historie, geografie, politiky, známých osobností, školství apod. Dozvíte se více o důležitých hudebnících, spisovatelích, vědcích atd. Naleznete zde podrobnosti o důležitých událostech a svátcích. Jsou zde i např. názvy produktů, se kterými se v běžné mluvě rodilých mluvčích setkáte (Kleenex, Head and Shoulders, atd.) nebo frekventované zkratky (např. RIP, SAT, GCSE, DIY, NYPD).

Některá hesla (označená trojúhelníčkem) jsou obsáhlejší a zpracovávají určité obecné téma z pohledu Británie a Ameriky. Např. pod heslem 'greeting cards' se dočtete o tom, jak je pro Brity a Američany typické posílat taková blahopřání, dovíte se, jaké druhy přání existují apod. Jako další taková hesla tu jsou např. náboženství USA a UK, typická křestní jména a příjmení, národní parky atd. Těchto tématických článků je zde více než 250!

Hesla jsou psaná takovým jazykem, aby byla srozumitelná pro studenty angličtiny (na úrovni intermediate - advanced). Výborným prvkem je to, že většina hesel je doplněna přepisem výslovnosti. Díky tomu se naučíte jak správně vyslovovat např. názvy anglických měst (což si jen těžko odvodíte), názvy amerických států, jména známých lidí apod. To byste jinak museli obtížně vyhledávat na internetu či jinde. Některá hesla jsou ještě doplněna např. příkladem použití výrazu ve větě, citátem z díla autora, ilustrací či fotografií (těch je v knize několik set).

Podívejme se na ukázku několika hesel z této encyklopedie:


Toto se zde píše o zkratce RIP, která se běžně objevuje na hrobech, v komiksech apod.


Zde vidíme heslo pro 'keltský kříž' (včetně fotografie) a pojem Celtic Fringe, který označuje ty oblasti Velké británie, které mají silné keltské kořeny.


Na této ukázce vidíme heslo King Arthur, kde jsou základní informace o Králi Artušovi. Ihned pod tím začíná obecné heslo (označené trojúhelníčkem) věnované artušovským legendám. To dále pokračuje a zabírá téměř jeden a půl sloupce stránky.Barevná příloha

Encyklopedie obsahuje i barevnou přílohu, ve které jsou shrnuty některé důležité aspekty těchto dvou kultur. Naleznete zde např. mapu USA a UK, přehled dějin Británie a Ameriky, stránky věnované politickému systému UK a USA, přehled vzdělávacího systému, informace o politických stranách atd. Díky těmto stránkách získáte ucelenější pohled na tyto oblasti.

Celkové hodnocení

Encyklopedie je zpracována velice dobře. Je přehledná, snadno se v ní lze orientovat. Kromě zcela konkrétních hesel, jako jsou např. jména lidí, událostí, knih, literárních postav apod., zde jsou i obecnější témata, která poskytnou studentům jistý vhled do toho, co je v současnosti pro Brity a Američany důležité, co je populární, a k čemu mají tyto národy blízký vztah.

Co kniha postrádá? Myslím, že nic - pomineme-li, že zde nemá vlastní heslo slovo HAMBURGER (který je pro Čechy symbolem USA). BIG MAC ani BURGER KING zde však nechybí.

Oxford Guide of British and American Culture je jistě velice užitečnou knihou. Neměla by chybět v knihovně studentů, kteří angličtinu studují rádi a zajímá je i život v anglicky mluvících zemích. Může být výborným studijním materiálem také pro ty studenty, kteří se chystají skládat maturitní zkoušku z anglického jazyka, a především pro ty, kteří by rádi studovali angličtinu i dále na VŠ (nebo ji již dokonce studují). Vhod jistě přijde i všem učitelům angličtiny. Nepochybně bude studnicí poznání i pro ty, kteří mají angličtinu pouze jako svůj koníček.

Externí Odkazy:
OUP: Oxford Guide to British and American Culture - Informace o Oxford Guide to British and American Culture na stránkách vydavatelství Oxford University Press.


englishbooks.cz Englishbooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte Oxford Guide to British and American Culture s 10% slevou.
Oxford Guide to British and American Culture (www.englishbooks.cz)

Přepis bublinkové nápovědy: