Anglická nepravidelná slovesa

Vydáno dne 22.02.2007

Přehled cca 85 běžně používaných nepravidelných sloves v angličtině, která by mírně a středně pokročilý student měl bezpečně znát. Všechny tvary jsou zde doplněny fonetickým přepisem výslovnosti a nahrávkou.Anglická nepravidelná slovesa

V angličtině existuje cca 280 nepravidelných sloves. Mnohá z nich se však v běžné řeči takřka neobjevují a myslím, že zabývat by se jimi měli až skutečně pokročilí angličtináři. Na úrovni PRE-INTERMEDIATE a INTERMEDIATE by student však měl znát cca 80-90 nepravidelných sloves. Výběr těchto nejnutnějších výrazů vám v tomto příspěvku přinášíme.

Níže naleznete tabulku, ve které jsou slovesa řazena abecedně podle základního tvaru. U každého naleznete přepis výslovnosti a u většiny i nahrávku. U některých sloves jsou dvě možnosti, pravidelný tvar a nepravidelný (např. dream - dreamed/dreamt - dreamed/dreamt). U nich platí, že v současné angličtině, především té mluvené, se většinou používá pravidelný tvar (koncovka -ed), ve starší angličtině, v literatuře, ve formální angličtině apod. se častěji používá nepravidelný tvar. Není to však stoprocentní pravidlo a skutečně je to jen na vás. Osobně doporučuji používat koncovku, ale naučit se i nepravidelný tvar.

Jak se nepravidelná slovesa učit? Na to není žádná univerzální odpověď. Záleží na tom, zda chcete pouze umět odříkat nepravidelná slovesa, nebo je skutečně znát. Většina studentů se spokojí s onou první variantou (více toho po nich možná ve škole nikdo nechce), a těm stačí učit se slovesa jako básničku (go - went - gone, sit - sat - sat.... atd.) To však nestačí k tomu, abyste se naučili slovesa správně používat. Proto doporučuji učit se je vždy v ucelených větách.

Např. sloveso GO:

I go to the gym every Monday.
This Monday I went to the pub instead.
He's not here. He's gone to the pub.

Na každé nové sloveso, které se učíte, si vymyslete co nejvíce vět, ve kterých bude použito v různých tvarech (přítomný čas, přítomný průběhový čas, minulý čas, trpný rod, předpřítomný čas atd.) Snažte se vytvářet zcela přirozené věty, věty ze života, věty, které vám jsou jakkoliv blízké. Abstraktní, nic neříkající věta vám při učení moc nepomůže.

Druhou důležitou věcí, která vám stoprocentně pomůže, je četba knih v angličtině. Můžete si vybrat ze široké škály materiálů převyprávěných pro studenty (viz např. naše sekce Zjednodušená literární díla) i ze skutečných originálů. Jelikož příběhy jsou téměř vždy psané v minulém čase, nepravidelná slovesa uvidíte skutečně na každém řádku. Tak si je výborně zažijete a zapamatujete.

Infinitiv
překlad
minulý čas
minulé příčestí
be
bi:
být
was
wɒz

were
wɜ:
been
bi:n
beat
bi:t
tlouct, bušit, bít
porazit (ve sportu, v boji)

beat
bi:t
beaten
bi:tən
become
bɪ'kʌm
stát se
became
bɪ'keɪm
become
bɪ'kʌm
begin
bɪgɪn
začít, začínat
began
bɪ'gæn
begun
bɪ'gʌn
bite
baɪt
kousnout, kousat, hlodat
bit
bɪt
bitten
bɪtən
blow
bləʊ
foukat, vanout, dout, vát, fičet
blew
blu:
blown
bləʊn
break
breɪk
rozbít
broke
brəʊk
broken
brəʊkən
bring
brɪŋ
přinést, přivést
brought
brɔ:t
brought
brɔ:t
build
bɪld
stavět, postavit
built
bɪlt
built
bɪlt
burn
bɜ:n
hořet
spálit, pálit
burned /bɜ:nd/
burnt
bɜ:nt
burned /bɜ:nd/
burnt
bɜ:nt
buy
baɪ
koupit, kupovat
bought
bɔ:t
bought
bɔ:t
can
kæn
umět, moci
could
kʊd
toto sloveso nemá minulé příčestí
catch
kætʃ
chytit, chytat
caught
kɔ:t
caught
kɔ:t
come
kʌm
přijít
came
keɪm
come
kʌm
cost
kɒst
stát (o ceně)
cost
kɒst
cost
kɒst
cut
kʌt
řezat, krájet, uříznout, ukrojit
cut
kʌt
cut
kʌt
dig
dɪg
kopat (do země)
dug
dʌg
dug
dʌg
do
dělat
did
dɪd
done
dʌn
draw
drɔ:
kreslit
drew
dru:
drawn
drɔ:n
dream
dri:m
snít, mít sny, mít sen
dreamed /dri:md/
dreamt
dremt
dreamed /dri:md/
dreamt
dremt
drink
drɪŋk
pít
drank
dræŋk
drunk
drʌŋk
drive
draɪv
řídit, jet autem
drove
drəʊv
driven
drɪvən
eat
i:t
jíst
ate
eɪt
eaten
i:tən
fall
fɔ:l
spadnout, padat
fell
fel
fallen
fɔ:lən
feel
fi:l
cítit, cítit se
felt
felt
felt
felt
fight
faɪt
bojovat, zápasit, prát se
fought
fɔ:t
fought
fɔ:t
find
faɪnd
najít
found
faʊnd
found
faʊnd
fly
flaɪ
letět, létat
flew
flu:
flown
fləʊn
forget
fə'get
zapomenout
forgot
fə'gɒt
forgotten
fə'gɒtən
get
get
dostat
got
gɒt
got
gɒt
gotten
gɒtən
give
gɪv
dát, dávat, darovat
gave
geɪv
given
gɪvən
go
gəʊ
jít, jet
went
went
gone
gɒn
grow
grəʊ
růst, vyrůst
grew
gru:
grown
grəʊn
have
hæv
mít
had
hæd
had
hæd
hear
hɪə
slyšet
heard
hɜ:d
heard
hɜ:d
hide
haɪd
schovat, ukrýt, skrýt, schovat se
hid
hɪd
hid
hɪd
hidden
hɪdən
hit
hɪt
udeřit, trefit, praštit
hit
hɪt
hit
hɪt
hold
həʊld
držet
held
held
held
held
hurt
hɜ:t
bolet
zranit, ublížit

hurt
hɜ:t
hurt
hɜ:t
choose
tʃu:z
vybrat, vybrat si, zvolit, zvolit si
chose
tʃəʊz
chosen
tʃəʊzən
keep
ki:p
nechat, ponechat, udržet
kept
kept
kept
kept
know
nəʊ
vědět, znát
knew
nju:
known
nəʊn
lay
leɪ
položit
laid
leɪd
laid
leɪd
learn
lɜ:n
učit se
learned
lɜ:nd/
learnt
lɜ:nt
learned
lɜ:nd/
learnt
lɜ:nt
leave
li:v
odejít, odjet, opustit
left
left
left
left
lend
lend
půjčit (někomu něco)
lent
lent
lent
lent
let
let
dovolit, nechat
let
let
let
let
lie
laɪ
ležet
lay
leɪ
lain
leɪn
light
laɪt
zapálit
lighted
laɪtɪd/
lit
lɪt
lighted
laɪtɪd/
lit
lɪt
lose
lu:z
ztratit, přijít o
lost
lɒst
lost
lɒst
make
meɪk
udělat (vyrobit nebo vytvořit)
made
meɪd
made
meɪd
mean
mi:n
znamenat
meant
ment
meant
ment
meet
mi:t
potkat, setkat se, seznámit se
met
met
met
met
mistake
mɪs'teɪk
splést, splést si, poplést, poplést si
mistook
mɪs'tʊk
mistaken
mɪs'teɪkən
pay
peɪ
platit, zaplatit
paid
peɪd
paid
peɪd
put
pʊt
dát (něco někam)
put
pʊt
put
pʊt
read
ri:d
číst
read
red
read
red
ride
raɪd
jet (na kole, koni, motorce apod.)
rode
rəʊd
ridden
rɪdən
ring
rɪŋ
zvonit, zazvonit
rang
ræŋ
rung
rʌŋ
rise
raɪz
vstávat, vstát, zdvihnout se
rose
rəʊz
risen
rɪzən
run
rʌn
běžet, běhat, utíkat
ran
ræn
run
rʌn
say
seɪ
říci (něco)
said
sed
said
sed
see
si:
vidět
saw
sɔ:
seen
si:n
sell
sel
prodat, prodávat
sold
səʊld
sold
səʊld
send
send
poslat, odeslat, posílat
sent
sent
sent
sent
set
set
nastavit, nařídit
set
set
set
set
shoot
ʃu:t
střelit, vystřelit, střílet, vypálit
shot
ʃɒt
shot
ʃɒt
show
ʃəʊ
ukázat
showed
ʃəʊd
shown
ʃəʊn
shut
ʃʌt
zavřít, zabouchnout
shut
ʃʌt
shut
ʃʌt
sing
sɪŋ
zpívat
sang
sæŋ
sung
sʌŋ
sit
sɪt
sedět
sat
sæt
sat
sæt
sleep
sli:p
spát
slept
slept
slept
slept
smell
smel
vonět, smrdět, čichat
smelled
smeld/
smelt
smelt
smelled
smeld/
smelt
smelt
speak
spi:k
mluvit
spoke
spəʊk
spoken
spəʊkən
spell
spel
hláskovat
psát po písmenech

spelled
speld/
spelt
spelt
spelled
speld/
spelt
spelt
spend
spend
utratit (peníze)
trávit (čas)

spent
spent
spent
spent
stand
stænd
stát
stood
stʊd
stood
stʊd
steal
sti:l
krást, ukrást, odcizit
stole
stəʊl
stolen
stəʊlən
swim
swɪm
plavat
swam
swæm
swum
swʌm
take
teɪk
vzít, vzít si
took
tʊk
taken
teɪkən
teach
ti:tʃ
učit, vyučovat, naučit
taught
tɔ:t
taught
tɔ:t
tell
tel
říci, sdělit
told
təʊld
told
təʊld
think
θɪŋk
myslet, myslet si, přemýšlet
thought
θɔ:t
thought
θɔ:t
throw
θrəʊ
házet, hodit
threw
θru:
thrown
θrəʊn
understand
'ʌndə'stænd
rozumět
understood
ʌndə'stʊd
understood
ʌndə'stʊd
wake
weɪk
probudit, vzbudit, budit
woke
wəʊk
woken
wəʊkən
wear
weə
nosit, mít na sobě
wore
wɔ:
worn
wɔ:n
write
raɪt
psát, napsat
wrote
rəʊt
written
rɪtən
Přepis bublinkové nápovědy: