Minulý čas nepravidelných sloves 1

Vydáno dne 23.02.2007

Cvičení na použití minulého času jednoduchých nepravidelných sloves ve větách.Doplňte do každé z následujících vět správný tvar jednoho slovesa z rámečku. Všechny věty jsou v minulém čase. Do vynechané mezery vždy patří pouze JEDNO SLOVO.

buy
do drink
give
go
have
see
take
tell

write1. I ___________________________(1) a quick lunch in the office.

2. He ___________________________(2) a lot of beer at the party.

3. My boyfriend ___________________________(3) me a gold ring for my birthday.

4. She ___________________________(4) me that she was tired.

5. I was late so I ___________________________(5) my father's car.

6. Last summer they ___________________________(6) on holiday to Italy.

7. I ___________________________(7) my homework last night.

8. I ___________________________(8) three new books in the bookstore yesterday.

9. I think I ___________________________(9) that movie on TV a few weeks ago.

10. Edgar Allan Poe ___________________________(10) many interesting poems.

Správné odpovědi: 1) had ; 2) drank / had ; 3) gave / bought ; 4) told ; 5) took ; 6) went ; 7) did ; 8) bought ; 9) saw ; 10) wrote
Přepis bublinkové nápovědy: