Cambridge Grammar for PET

Vydáno dne 25.02.2007

Recenze učebnice gramatiky, která si klade za cíl připravit studenty ke zkoušce PET (Preliminary English Test)
Louise Hashemi and Barbara Thomas:

Cambridge Grammar for PET

with answers


Verdikt: 85%

Obálka Cambridge Grammar for PET

produkt
Cambridge Grammar for PET
popis
učebnice gramatiky + 2x audio CD
(216 stran, černo-modro-bílý tisk, paperback)

vydavatelství
Cambridge University Press, 2006
cena
530,- KčGramatických učebnic je v našich obchodech k dostání velké množství a několik z nich jsme si už v této rubrice představili. V této recenzi se zaměříme na titul, který je především určen studentům, kteří se připravují na cambridgskou mezinárodní zkoušku PET (Preliminary English Test). Cambridge Grammar for PET je kniha, která zastupuje učebnici, cvičebnici a cvičné testy. Na 216 stránkách vás čeká tedy nejen prezentace gramatiky a gramatická cvičení (jak je tomu např. u titulů Grammar in Use od stejného nakladatelství). Naleznete zde i poslechová cvičení, cvičení na čtení, psaní apod. Podívejme se tedy na uspořádání knihy blíže.

Units

sample pages grammar4pet V celé učebnici naleznete celkem 30 lekcí (units). Každá lekce se na šesti stránkách věnuje jedné širší oblasti anglické gramatiky, např. přídavná jména, příslovce, přítomné časy, stupňování a porovnávání apod. Lekce se skládají vždy z následujících čtyř částí:

1) Context Listening

První strana každé lekce obsahuje tzv. kontextový poslech. Je to soubor cvičení doplněných audio nahrávkou na CD, ve kterých se seznámíte s gramatickým jevem v kontextu. Uvidíte tedy, k čemu se daná gramatika prakticky používá. Navíc si díky těmto cvičením procvičíte poslech s porozuměním, což bývá oblast, ve které studenti často zaostávají.

2) Grammar

Na další jedné či dvou stránkách je daná gramatická oblast prezentovaná. Naleznete zde přehled gramatických pravidel, tabulky, časové osy, a hlavně hodně příkladových vět. Díky nim by studenti na této úrovni pokročilosti měli snadno látku pochopit i bez použití češtiny. Každá část prezentace odkazuje na konkrétní cvičení (v následující části), které se na daný jev zaměřuje.

3) Grammar exercises

Tato část samozřejmě obsahuje cvičení, ve kterých si látku procvičíte a ujistíte se, že jste vše správně pochopili. Jsou zde obsaženy všechny běžné typy aktivit, jako jsou např. doplňovačky, výběr z možností, přiřazování, a pod.

4) Exam practice

Poslední část lekce se zaměřuje na trénink dovedností potřebných pro složení zkoušky PET. Každá z třiceti lekcí obsahuje jiný typ cvičení, ze kterých se zkouška skládá. Naleznete zde tedy poslechová cvičení, cvičení na gramatiku, čtení s porozuměním i psaní. Každé bylo vybráno tak, aby se nějak hodilo k právě probírané gramatice. Student zde tedy provádí dvě věci zároveň: cvičí gramatiku a prochází si cvičné zkouškové testy.

Přepis nahrávek a klíč

Na konci učebnice je samozřejmě obsažen přepis všech nahrávek na CD. Zde si student může vyhledat místa, kterým při poslechu nerozuměl, najít si správnou odpověď přímo v textu apod.

Poslední důležitou částí je klíč. Ten obsahuje správné odpovědi všech cvičení a testových úloh. Ty úkoly, u kterých nejsou přesně dány správné odpovědi (student může napsat např. svůj názor apod.) jsou nabídnuty alespoň ukázky možných odpovědí.

Celkové hodnocení

Učebnice je dle mého názoru velmi zdařilá, a to především proto, že výborně plní svoji funkci, tedy přípravu na certifikát PET. Celkem efektivně totiž pokrývá všechny oblasti, které jsou ve zkoušce obsaženy. Tím však nechci říci, že by se tento titul hodil pouze těm, kteří se na tento test připravují. Myslím, že vhod přijde všem středně pokročilým studentům. Je poměrně dobrou alternativou klasických učebnic gramatiky (jako např. již zmiňovaná Grammar in Use). Nenásleduje totiž onen zaběhlý systém PREZENTACE x CVIČENÍ a student si v ní procvičí i další důležité dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí jazyka. Milé je např. i to, že zde gramatika nezačíná lekcemi věnujícími se všem anglickým časům (jak je u mnoha gramatických učebnic zvykem).

To, že se autorům podařilo obsáhnout tolik dobrých věcí na pouhýh 216 stranách, přináší samozřejmě i drobná negativa. Kniha např. nemůže jít ve výkladu gramatiky do takové hloubky a nemůže nabídnout takový počet cvičení na jeden konkrétní jev. Této učebnici také chybí nějaké souhrnnější opakování gramatiky či souhrnný gramatický test, po jehož vyplnění by student viděl, jak na tom skutečně po prostudování knihy je.

Knihu Cambridge Grammar for PET určitě doporučuji všem, kteří se na tuto zkoušku připravují, ale i těm, kteří jsou na úrovni INTERMEDIATE a hledají učebnici pro samouky, která jim nabídne více než pouhou gramatiku. Pokud se rozhodnete do tohoto titulu investovat, věřím, že vám bude ve studiu angličtiny dobrou pomůckou i oporou.

Cambridge University PressExterní Odkazy:
CUP: Cambridge Grammar for PET - Informace o této učebnici na stránkách vydavatelství Cambridge University Press (naleznete zde např. celou jednu lekci v PDF formátu)


englishbooks.cz Englishbooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte Cambridge Grammar for PET s 10% slevou.
Cambridge Grammar for PET (www.englishbooks.cz)

Přepis bublinkové nápovědy: