Use of English 49d (revision)

Vydáno dne 09.03.2007

Opakování z testů 43–48. Otestujte si, co jste se z nich skutečně naučili. (verze D) 1. “This isn't my bag.” – “________? I thought it was yours.”

  1. Isn't it
  2. Isn't that
  3. Isn't the bag
  4. Isn't this
 2. Many people still believe that air ________ is unsafe.

  1. journey
  2. traffic
  3. travel
  4. trip
 3. My car ________ a few days ago so I'll have to walk.

  1. broke down
  2. broken down
  3. has been breaking down
  4. has broken down
 4. The cigarette smoke ________ off the fire alarm.

  1. brought
  2. put
  3. set
  4. took
 5. She took my number and said she would ________ me back the next day.

  1. bell
  2. connect
  3. dial
  4. ring
 6. I'm very busy now, but please come back ________ day.

  1. another
  2. other
  3. the another
  4. the other
 7. I've been here all day. Please don't make ________ any longer!

  1. me to wait
  2. me wait
  3. me waiting
  4. to wait
 8. The people here now have ________ very hard decision to make.

  1. ---
  2. a
  3. so
  4. such
 9. Can you wait for me here? I'll be back ________ a minute.

  1. at
  2. by
  3. in
  4. on
 10. He wishes he ________ more time to visit his parents over the last four years.

  1. did have
  2. had
  3. had had
  4. has had
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) a, 4) c, 5) d, 6) a, 7) b, 8) b, 9) c, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: