Předpřítomný a minulý čas (test 2)

Vydáno dne 16.03.2007

Test použití předpřítomného prostého, předpřítomného průběhového, a minulého času. 1. Michael Crichton ________ a new novel, Next.

  1. has recently been publishing
  2. has recently published
  3. recently published
  4. was recently published
 2. It's been 5 years since I ________ playing tennis.

  1. 've been starting
  2. 've started
  3. started
  4. was started
 3. “Where ________ ?” – “In Boston.”

  1. did you born
  2. have you been born
  3. were you being born
  4. were you born
 4. My mother ________ since last Christmas.

  1. didn't smoke
  2. hasn't been smoking
  3. hasn't smoked
  4. wasn't smoking
 5. Look what ________ ! The phone is broken!

  1. you did
  2. you were doing
  3. you've been doing
  4. you've done
 6. ________ my lunch! Look, half of my sandwich is gone!

  1. Somebody ate
  2. Somebody was eaten
  3. Somebody's been eating
  4. Somebody's eaten
 7. He's tired because ________ all day.

  1. he was being worked
  2. he worked
  3. he's been working
  4. he's worked
 8. Your sister ________ a few minutes ago. You should ring her back.

  1. called
  2. has been calling
  3. has called
  4. was called
 9. Are you finished? – No, ________.

  1. I just started
  2. I was just starting
  3. I've just been starting
  4. I've just started
 10. My parents are still shopping. They ________ just after breakfast.

  1. 've left
  2. have been leaving
  3. have been left
  4. left
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) c, 3) d, 4) c, 5) d, 6) c, 7) c, 8) a, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: