Use of English 50

Vydáno dne 22.03.2007

50. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. “I'll come and help you tomorrow.” – “I'd rather ________ today.”

  1. if you come
  2. you came
  3. you come
  4. you to come
 2. I was happy to see her because I ________ to her for weeks.

  1. didn't talk
  2. hadn't been talking
  3. hadn't talked
  4. wasn't talking
 3. Can you ________ out the cigarette? There's no smoking here!

  1. give
  2. make
  3. put
  4. turn
 4. My sister always said she was ________ a diet, but I could never see it.

  1. at
  2. by
  3. in
  4. on
 5. At the next roundabout, turn left onto the A642 then ________ the third right into Barley Hill Road.

  1. go
  2. make
  3. take
  4. turn
 6. ________ many people saw the accident, no one stopped and helped.

  1. Although
  2. Despite
  3. However,
  4. In spite of
 7. “Somebody's at the door!” – “That ________ Kate. She said she would stop by.”

  1. can be
  2. might have been
  3. mustn't be
  4. will be
 8. She comes from ________ New York City.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 9. I haven't seen any ________. I'm rather busy these days.

  1. good films late
  2. good films lately
  3. late good films
  4. lately good films
 10. His family never ________ poverty, they always had enough money.

  1. experienced
  2. got to know
  3. met
  4. recognized
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) c, 3) c, 4) d, 5) c, 6) a, 7) d, 8) a, 9) b, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: