Spojení se členem nebo bez? (3)

Vydáno dne 27.03.2007

Otestujte si, zda znáte používání členů v některých víceméně ustálených vazbách.Doplňte do následujících vět a spojení člen určitý (the), neurčitý (a/an), nebo nulový (---).

 1. Most people prefer to pay by ________ credit card.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 2. I earn up to $50 ________ hour.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 3. Steven, your son is on ________ phone. He says he has some exciting news.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 4. I'm rather busy at ________ moment. Can you call back later?

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 5. What are you going to have for ________ lunch today?

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 6. We woke up at ________ sunrise and had a light breakfast.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 7. The problem is that I have just moved into ________ town and don't have any friends here.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 8. What ________ hell are you doing here? I told you to stay at home!

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 9. The man was killed by ________ accident by Russian soldiers.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 10. Do you think that dogs go to ________ heaven when they die?

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) d, 4) d, 5) a, 6) a, 7) a, 8) d, 9) a, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: