Anglický dialekt "cockney"

Vydáno dne 31.10.2022

Víte, co se skrývá za slovíčkem COCKNEY? Patří do britských reálií a pro studenta angličtiny by určitě nemělo být cizí.Anglický dialekt “cockney”

V dnešním článku si řekneme, co se skrývá za slovíčkem cockney/'kɒkni/. Mohli bychom napsat článek o mnoha stranách a jít hodně do podrobností, ale to není naším cílem. Pokud vás toto téma zaujme, na internetu najdete nepřeberné množství článků i videí. My se zde zaměříme pouze na základy, protože cockney/'kɒkni/ neodmyslitelně patří do britských reálií.


East London

Co je vlastně cockney

Toto slovíčko má dva základní významy – může jít o člověka nebo o dialekt.

Zjednodušeně řečeno, pokud slovo cockney popisuje člověka, je to Londýňan ze čtvrti East End, což je méně prosperující část města na východě Londýna (oproti West Endu, který je obecně bohatší a víc posh).

Vedle toho je cockney i dialekt, kterým takový člověk mluví (nebo může mluvit). Má mnoho svých specifik a to hlavně pokud jde o výslovnost a slovní zásobu. Kvůli zvláštnímu používání rýmů v řeči, čemuž se říká Cockney rhyming slang, se stává pro mnohé lidi téměř nesrozumitelným.

Slovíčko cockney (nebo cokenay či cokeney) se objevilo už někdy ve 14. století a popisovalo “kohoutí vejce” – malé, zdeformované. Je odvozeno ze staroanglického coken ey (= a cock's egg). Původně ho používali lidé na venkově ve spojení s někým, kdo žije ve městě. Byl to pro ně padavka, třasořitka. Podobnost se slovem cocky (namyšlený, domýšlivý) také není náhodná.

Historicky tedy mělo slovo velmi negativní zabarvení. Ve významu, který známe dnes, se používá někdy od začátku 17. století.

He's a true cockney

Ne každý Londýňan a dokonce ani ne každý, kdo se narodil v části East End, se může nazývat cockney. “Pravý cockney” je někdo, kdo se narodil v té části Londýna, kde bylo možno slyšet zvuk zvonů bow bells z kostela St Mary-le-Bow ve čtvrti Cheapside.

Pozn.: Tento kostel byl zničen v roce 1666 při Velkém požáru Londýna, ale byl znovu postaven. Zvony však byly opět zničeny během druhé světové války v roce 1941 a vrátily se na své místo až v roce 1961. Technicky vzato se tedy po dobu dvaceti let nemohl narodit žádný “pravý cockney”.

Dialektem cockney však nemusí mluvit jen někdo, kdo je “pravý cockney”. Je obecně spojován s londýnskou dělnickou a nižší střední třídou, ale slyšet ho můžete často i mimo Londýn, nejvíce na jihovýchodě Anglie.

She speaks cockney

Pokud znáte filmový muzikál My Fair Lady, který vznikl na základě divadelní hry Pygmalion, kterou v roce 1913 napsal George Bernard Shaw, možná už tušíte, o čem cockney dialekt je. Hlavní postava Eliza Doolittle mluví totiž právě takto.

Jenže co tento dialekt všechno obnáší? Opět by se daly napsat stohy materiálů, ale my se zaměříme jen na to nejdůležitější (a možná i nejzajímavější).

Gramatika

Říká se, že cockney ignoruje všechna gramatická pravidla. To sice není pravda, protože pak by ten jazyk nedržel pohromadě, ale určitě jsou zde prvky, které vás zarazí a váš učitel angličtiny by vás za ně nejspíš nepochválil. Absence správné anglické gramatiky je spojována i s nižším vzděláním lidí.

Zajímavostí ale je, že mnoho z těchto jevů patří dnes do běžné hovorové britské angličtiny.

Rozdílů by se našlo samozřejmě mnohem víc.

Výslovnost

I ve výslovnosti jsou prvky, které by možná studenty potěšily, pokud by patřily do běžné angličtiny, jako je například jednodušší výslovnost th, se kterou mají často problémy.

Další zajímavé změny jsou například:

I zde můžeme říct, že mnoho z těchto změn dnes patří do běžné hovorové britské angličtiny.

Slovní zásoba

Po přečtení řádků výše vás asi nepřekvapí, že i slovní zásoba má svá specifika. Za chvíli ale zjistíte, že u slovíček nezůstal kámen na kameni.

Pro cockney je totiž typický tzv. cockney rhyming slang (od slovíčka rhyme/'raɪm/ – rýmovat). To, že angličtina obecně miluje rýmy, není nic překvapivého. Ovšem zde jdou ještě o kousek dál. Posuďte sami. Běžná slova jsou nahrazována souslovími, která se s původními slovy rýmují, ale jinak s nimi většinou významově nemají nic společného.

Místo slovíčka believe se použije spojení Adam and Eve – konce slov se rýmují, proto:

Would you believe it? TTT *2
Would you Adam and Eve it?

Zvláštní, že? Jenže velice často dochází navíc k tomu, že se rýmovací část vypustí:

Would you believe it?
Would you Adam and Eve it?
Would you Adam it?

Nebo další příklady:

Let's have a look at it. TTT *3
Let's 'ave a butcher's hook at it.
Let's 'ave a butcher's at it.

Give me a drink of water. TTT *4
Gimme a drink of fisherman's dau­ghter.
Gimme a drink of fisherman's.

My hands are cold. TTT *5
Me German bands are cold.
Me Germans are cold.

I fell down the stairs. TTT *6
I fell down the apples and pears.
I fell down the apples.

Pozn.: Jen pro připomenutí – slovo pear se vyslovuje /peə/ (rýmuje se tedy se stair). Studenti zde často chybně vyslovují /pɪə/.

Jak toto celé vzniklo? Existuje více teorií. Často se odkazuje na hravost jazyka, ale také se uvádí, že prý tato řeč měla fungovat jako šifra, aby třeba policisté nerozuměli tomu, co se říká. Dialekt pochází z chudinské čtvrti, kde ne všichni zrovna žili počestným životem. Zmatení policie se jim tedy mohlo hodit.

Pojďme si ukázat dalších několik slovíček:

U množného čísla je někdy třeba provést změny s ohledem na to, zda používáte celou frázi nebo jen její začátek:

Toto je jen ukázka několika slov. Další zajímavostí je, že u některých slov je hned několik způsobů, jak je v cockney slangu vyjádřit, např. pivo:

Nebo třeba ponožky (socks) můžou být goldies (goldie locks), almonds (almond rocks) nebo chickens (chicken pox).

Ovšem funguje to i naopak. Pokud třeba uslyšíte slovíčko battle, může označovat pokrm nebo dlaždici, protože existuje sousloví battle of Waterloo (stew), ale také battle of Nile (tile).

A třeba slovíčko uncle může znamenat sick (uncle Dick) nebo bread (uncle Fred) nebo bed (uncle Ned). Kontext tedy potřebuje znát i pravý cockney.

No není to zmatek? Ovšem některé z výrazů cockney slangu dnes uslyšíte i v běžné hovorové britské angličtině. Např. místo slovesa talk můžete použít sloveso rabbit (talk = rabbit and pork) – přesněji frázové rabbit on, které znamená tlachat,. žvanit.

Nebo třeba to blow a raspberry se dnes běžně používá ve významu “odfrknout” či “prdět pusou” (což dělají s oblibou děti). Pochází ze spojení raspberry tart, což je cockney slang pro slovo fart (prdět).

V hovorové britské angličtině můžete také slyšet to tell porkies ve smyslu lhát. Původ má v cockney slangovém spojení porky pies, což zastupuje slovo lies.

Někdy mají přesah dokonce i do americké hovorové angličtiny. Např. slovíčko china můžete zaslechnout ve smyslu mate (friend) – odvozeno od slangového china plate (doslova porcelánový talíř).

Nyní se můžete podívat, jak vypadají celé věty. Překlad do angličtiny najdete v žárovce:

It ain't ‘im what done it. TTT *7
'E's a li'le bi’ quie'er. TTT *8
'E'll not 'ear yer, 'e's Mutton Jeff. TTT *9
I'm off up the apples to find me daisies. TTT *10
I could ' ardly Adam and Eve it. TTT *11

Cockney v současnosti

Ač je moderní britská angličtina pod útokem spíše amerikanizmů a někteří odborníci tvrdí, že cockney dialekt zanikne, zatím to tak nevypadá.

Obyvatelé Londýnské části East End dnes mají možnost cestovat a dostat se do kontaktu s mnoha jinými dialekty, ale na svoje dědictví jsou náležitě pyšní. Někteří dokonce tvrdí, že jejich dialekt ukazuje, že jsou pravými obyvateli Londýna.

Dialekt se ale samozřejmě s časem mění. Některé části ustupují, jiné zůstávají. A některé se dostávají i do běžné hovorové britské angličtiny. Ostatně děje se to i u jiných britských dialektů, např. Brummie (dialekt z Birminghamu), Scouse (Liverpool) či Geordie (New Castle).

Překlad:
 1. v případě, že jde o tzv. tmavé L
 2. Věřil bys tomu?
 3. Pojďme se na to podívat.
 4. Dej mi sklenici vody.
 5. Má studené ruce.
 6. Spadl jsem ze schodů.
 7. It wasn't him who did it.
 8. He's a little bit quieter.
 9. He will not hear you, he's deaf.
 10. I'm going upstairs to find my boots.
 11. I could hardly believe it.
Překlad:
 1. v případě, že jde o tzv. tmavé L
 2. Věřil bys tomu?
 3. Pojďme se na to podívat.
 4. Dej mi sklenici vody.
 5. Má studené ruce.
 6. Spadl jsem ze schodů.
 7. It wasn't him who did it.
 8. He's a little bit quieter.
 9. He will not hear you, he's deaf.
 10. I'm going upstairs to find my boots.
 11. I could hardly believe it.
Překlad:
 1. v případě, že jde o tzv. tmavé L
 2. Věřil bys tomu?
 3. Pojďme se na to podívat.
 4. Dej mi sklenici vody.
 5. Má studené ruce.
 6. Spadl jsem ze schodů.
 7. It wasn't him who did it.
 8. He's a little bit quieter.
 9. He will not hear you, he's deaf.
 10. I'm going upstairs to find my boots.
 11. I could hardly believe it.
Překlad:
 1. v případě, že jde o tzv. tmavé L
 2. Věřil bys tomu?
 3. Pojďme se na to podívat.
 4. Dej mi sklenici vody.
 5. Má studené ruce.
 6. Spadl jsem ze schodů.
 7. It wasn't him who did it.
 8. He's a little bit quieter.
 9. He will not hear you, he's deaf.
 10. I'm going upstairs to find my boots.
 11. I could hardly believe it.
Přepis bublinkové nápovědy: