Test: DESPITE, ALTHOUGH, HOWEVER

Vydáno dne 31.03.2007

Test zaměřený na vedlejší přípustkové věty a na používání slůvek DESPITE, HOWEVER, THOUGH, ALTHOUGH, EVEN IF apod. 1. ________ the initial delay, we reached Boston on time.

  1. Although
  2. Despite
  3. In spite
  4. Though
 2. ________ I tidy my room every day, my mom keeps complaining about the mess.

  1. Although
  2. Despite
  3. However
  4. In spite of
 3. Everyone told me how great the movie was. I didn't like it at all, ________.

  1. although
  2. despite
  3. in spite
  4. though
 4. ________ of being really tired, I stayed up until midnight to watch the fireworks.

  1. Although
  2. Despite
  3. However
  4. In spite
 5. I really couldn't wait to leave. ________, when the day of my departure came, I wasn't so happy.

  1. Although
  2. Despite
  3. Even if
  4. However
 6. ________, I managed to make the radio work.

  1. Although being broken
  2. Although it was broken
  3. Despite being broken
  4. Despite it was broken
 7. Martin's math tutor informed him that ________ he had failed his final exam, he could still pass the course.

  1. despite
  2. even if
  3. even though
  4. however
 8. ________ the fact that it was Sunday morning, the supermarket was crowded.

  1. Although
  2. Despite
  3. Even if
  4. In spite
 9. I'll try to talk to him tomorrow. But ________ I manage to get hold of him, I'm sure I won't be able to persuade him to change his mind.

  1. even if
  2. even though
  3. however
  4. in spite of the fact that
 10. She took the job ________ it was badly paid.

  1. despite of
  2. even if
  3. even though
  4. in spite of
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) d, 4) d, 5) d, 6) b, 7) c, 8) b, 9) a, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: