Přivlastňovací zájmena - cvičení

Vydáno dne 10.04.2007

Vyzkoušejte si, jak jste na tom s používáním zájmen. 1. This book belongs to me. It is ________.

  1. his
  2. mine
  3. my
  4. your
 2. Can you show me around ________ town?

  1. them
  2. you
  3. your
  4. yours
 3. ________ favourite writer is Oscar Wilde.

  1. I
  2. Me
  3. Mine
  4. My
 4. I was talking with a teacher of ________ yesterday morning.

  1. I
  2. me
  3. mine
  4. my
 5. I was driving ________ father's car.

  1. I
  2. me
  3. mine
  4. my
 6. I saw ________ girlfriend yesterday.

  1. beautiful his
  2. he beautiful
  3. him beautiful
  4. his beautiful
 7. “Whose is this coat?” – “It is ________.”

  1. I
  2. me
  3. mine
  4. my
 8. One of ________ kittens is ill.

  1. I
  2. me
  3. mine
  4. my
Správné odpovědi: 1) b, 2) c, 3) d, 4) c, 5) d, 6) d, 7) c, 8) d
Přepis bublinkové nápovědy: