Use of English 52

Vydáno dne 13.04.2007

52. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. I couldn't join them because I was rather busy ________ time.

  1. at a
  2. at the
  3. in
  4. in the
 2. The Lord of the Rings was filmed in ________ New Zealand.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 3. I knew the hotel very well because I ________ there a few times.

  1. already was
  2. had already been
  3. have already been
  4. was already
 4. My computer ________ out last week. I need to buy a new one.

  1. gave
  2. made
  3. put
  4. turned
 5. You'd better ________ your luggage unattended. It could be stolen or mistaken for a bomb.

  1. don't leave
  2. not leave
  3. not to leave
  4. you didn't leave
 6. Hurry up or you'll ________ the bus!

  1. leave
  2. lose
  3. miss
  4. pass
 7. The police asked him to ________ the body.

  1. get to know
  2. identify
  3. recognise
  4. witness
 8. Jack ________, as usual. No one was surprised.

  1. arrived late
  2. arrived lately
  3. late arrived
  4. lately arrived
 9. I ________ my wallet at home, because I still had it when I bought the bus ticket.

  1. can't have left
  2. couldn't leave
  3. mustn't left
  4. wasn't allowed to leave
 10. Although he had invited lots of people, ________ not many of them showed up.

  1. ---
  2. but
  3. however
  4. in spite of that
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) b, 4) a, 5) b, 6) c, 7) b, 8) a, 9) a, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: