Cambridge Grammar for First Certificate

Vydáno dne 30.04.2007

Recenze učebnice gramatiky, která si klade za cíl připravit studenty ke zkoušce FCE (First Certificate in English)
Louise Hashemi and Barbara Thomas:

Cambridge
Grammar for First Certificate

with answers


Verdikt: 80%

Obálka Cambridge Grammar for FCE

produkt
Cambridge Grammar for FCE
popis
učebnice gramatiky + audio CD
(260 stran, černo-modro-bílý tisk, paperback)

vydavatelství
Cambridge University Press, 2003
cena
437,- KčTitul, na který se zaměřuje tato recenze, je další z řady gramatických učebnic. Vlastně, jak se to vezme. V katalogu nakladatelství Cambridge University Press je zařazena mezi studijními materiály pro přípravu na zkoušky Cambridge ESOL. Byla totiž napsána především pro ty studenty, kteří chtějí získat mezinárodní certifikát FCE. Předtím, než se pokusím zhodnotit, do jaké míry je tato kniha přínosná, nahlédneme na její stránky.

Organizace učebnice

sample pages grammar4fce Na 260 stránkách se nachází celkem dvacet pět jednotek či lekcí. Každá se skládá z těchto částí:

A) Context listening

Gramatika, na kterou se lekce zaměřuje, je vždy nejdříve uvedena v 'kontextovém poslechu'. Jedná se o několik cvičení doplněných zvukovou nahrávkou, kde danou strukturu uvidíte v kontextu. Je to vlastně taková ukázka, jak lze tuto gramatiku použít prakticky.

B) Grammar

Tato část obsahuje prezentaci nějakého konkrétního gramatického jevu. Jelikož každá lekce pokrývá zpravidla širší okruh mluvnických prostředků, je látka v této sekci rozdělena do několika podkapitol. Vysvětlení je podáváno prostřednicvím krátkých pouček, které jsou vždy ihned ilustrovány na praktických příkladech. Nechybí upozornění na časté chyby a odkazy na související kapitoly.

C) Grammar exercises

V této sekci se nachází možná to nejdůležitější, proč si lidé tuto knihu pořizují, tedy gramatická cvičení. Ta se v podstatě neliší od typů cvičení, na které jsme zvyklí z jiných učebnic. Čekají nás zde klasické doplňovačky, vybírání z možností, přepisování vět, změna tvaru slov apod. Cvičení se přímo váží k jednotlivým podkapitolám v předchozí sekci, kde byla daná gramatika vysvětlena.

D) Exam practice

Tato část obsahuje další aktivity, které by studenty měly přímo připravovat na zkoušku FCE. Jsou zde přesně ty typy cvičení (formou i náročností), které vás čekají ve zkoušce. Jsou ale vybrány či vytvořeny tak, že obsahují gramatické struktury probírané v dané lekci.


Další prvky učebnice

V úvodu knihy se nachází tzv. vstupní test, který se skládá z padesáti otázek a/b/c (multiple choice). Ten vám může napovědět, které oblasti gramatiky potřebujete nejvíce procvičovat.

Ke všem cvičením je v knize samozřejmě obsažen klíč. Zde najdete i vzorové odpovědi k těm cvičením, kde není správná odpověď přesně daná. Dokonce tu jsou vypracované úkoly pro část WRITING. Tím samozřejmě nezjistíte, zda vaše 'esej' je napsána správně, ale můžete si prostudovat, jak by to mohlo vypadat, především po stránce struktury, slovní zásoby, gramatiky apod.

Vzhledem k tomu, že poslechy jsou nedílnou součástí práce s tímto titulem, jsou zde uvedeny i doslovné přepisy nahrávek. Díky nim se můžete vždy k poslechovému cvičení vrátit a místa, kterým jste nerozuměli, si prostudovat v textu.

Na posledních stránkách knihy jsou přílohy, kde naleznete např. seznam frázových sloves, přehled nepravidelných sloves a úplně na závěr i stručný seznam gramatických pojmů s vysvětlením a příklady.

Celkové hodnocení

Učebnic gramatiky je na trhu skutečně mnoho. Proč bychom tedy měli sáhnout právě po tomto titulu?

Má jistě mnoho kladů. Jednou z výhod je např. ten fakt, že se nezaměřuje striktně jen na gramatiku. Narozdíl od jiných gramatických učebnic, které se často zabývají pouze izolovanými gramatickými jevy, je zde kladen velký důraz na to, aby vše bylo praktické, aby gramatika byla zasazena do nějakého kontextu. S látkou se vždy nejdříve seznámíte v několika 'negramatických' cvičeních doplněných poslechem, poté vás až čekají poučky, příklady a cvičení. Po absolvování všech těchto aktivit se s novým gramatickým jevem znovu setkáte v testových úkolech (napodobujících skutečné aktivity u zkoušky FCE). Vzápětí nové struktury budete moci použít v psaní.

Tento přístup ke gramatice je poměrně originální a velmi přínosný. Kromě mluvnice tedy budete budovat i další řečové dovednosti, jako je čtení, psaní a poslech.

To, že se autoři tohoto titulu rozhodli pojmout výuku gramatiky tímto způsobem, však obnáší i některé nevýhody. Kniha se snaží pokrýt všechnu gramatiku, která je zapotřebí k absolvování zkoušky FCE. Pokud ale sečteme stránky, kde je gramatika vysvětlena, zjistíme, že jich je pouze cca 60. Na šedesáti stranách ale nemůže být veškerá anglická mluvnice adekvátně popsána. Není zde tolik prostoru na další příklady, odlišnosti a výjimky. Nelze se tedy spoléhat, že tato kniha bude vaší 'biblí' anglické gramatiky. V některých případech budete muset sáhnout po nějaké jiné knize, např. po klasické 'English Grammar in Use' od téhož nakladatelství.

Druhým menším negativem je, že některé části by si zasloužily rozšíření. Vstupní test v úvodu je sice vynikající myšlenka, ale věřím, že by kniha mohla obsahovat i podobný výstupní test, který by ukázal, jaký pokrok student udělal.

Jako trochu zbytečný zde vidím i závěrečný slovníček gramatických pojmů. ten totiž obsahuje pouhých dvacet hesel. Myslím si, že studenti na této úrovni se setkají s daleko více mluvnickými pojmy, které by zde mohly být uvedeny.

Poslední nepraktickou záležitostí je, že v učebnici chybí rejstřík, podle kterého by bylo možné snadno vyhledat nějaký konkrétní gramatický jev. Obsah v úvodu je pro tyto potřeby nevhodný a nepřehledný.

Závěrem

Titul Cambridge Grammar for First Certificate vřele doporučuji všem studentům na úrovni intermediate a upper-intermediate (B1 a B2) a to nejen těm, kteří uvažují o zkoušce FCE. Díky svému přístupu ke gramatice může být vhodným doplňkem i pro ty, kteří už nějaké učebnice gramatiky vlastní.

Cambridge University PressExterní Odkazy:
CUP: Cambridge Grammar for First Certificate - Informace o této učebnici na stránkách vydavatelství Cambridge University Press


englishbooks.cz Englishbooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte Cambridge Grammar for FCE s 10% slevou.
Cambridge Grammar for First Certificate (www.englishbooks.cz)

Přepis bublinkové nápovědy: