"Does Anybody Know" by Jag Star

Vydáno dne 05.05.2007

Příjemná rocková píseň v podání skupiny Jag Star, kterou jako obvykle doprovází cvičení na doplňování slov do textu a nakonec i český překlad.Listen to the song and complete each gap with one word.

Jak na to?

Chcete-li doplnit co nejvíce správných slov, budete potřebovat následující:


Does Anybody Know

Disappointment overtakes me
Can I go on, will you let me
I can't ___________________________(1) that I have to tell you
I must go now, we have been  ___________________________(2)

Too many ___________________________(3)
Thru the ___________________________(4)

Does anybody know where I can give my ___________________________(5) again
Does anybody know why I can't ___________________________(6) when
I last ___________________________(7) a smile in the ___________________________(8)
And everything was ___________________________(9)
Does anybody know why I'm ___________________________(10)  here

It used to feel ___________________________(11) , it used to be good
You supported, you ___________________________(12)
Where my heart was, and now it's ___________________________(13)
And it's all out in the  ___________________________(14)

And I could scream out, but would you ___________________________(15) me
Can't you listen, won't you ___________________________(16) me
I know the ___________________________(17) before you say them
It wouldn't be right if you ___________________________(18)  in

So you can be
___________________________(19) me

(chorus)

I'm so overloaded
You won't hear me out
All the ___________________________(20) unspoken
Now they scream out LOUD!

Words and music by Sarah Lewis, performed by Jag Star.
Visit the band website at jagstar.com or MySpace.com.

Správné odpovědi: 1) believe ; 2) through / thru ; 3) tears ; 4) years ; 5) heart ; 6) remember ; 7) saw ; 8) mirror ; 9) clear ; 10) still ; 11) right ; 12) understood ; 13) broken ; 14) open ; 15) hear ; 16) save ; 17) answers ; 18) gave ; 19) without ; 20) words
Přepis bublinkové nápovědy: