Use of English 53

Vydáno dne 08.05.2007

53. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. He said he wouldn't go on because he ________ tired.

  1. had already
  2. had already been
  3. has already been
  4. was already
 2. The trip was great. We finally had a chance to ________ each other better.

  1. get to know
  2. identify
  3. meet
  4. recognize
 3. I noticed that the door was ________ open so I went and closed it.

  1. wide
  2. widely
  3. widening
  4. width
 4. My car broke down yesterday morning, but luckily I ________ it and got to work in time.

  1. could fix
  2. could have fixed
  3. might have fixed
  4. was able to fix
 5. She wanted him ________ anybody about their relationship.

  1. not tell
  2. not to tell
  3. to not tell
  4. wouldn't tell
 6. As he was unable to ________ out the math problem by himself, he asked a classmate for help.

  1. find
  2. make
  3. turn
  4. work
 7. Now there's time for your questions. But please, just one ________.

  1. at a time
  2. at the time
  3. by the time
  4. in time
 8. It was quite late when we finally ________ our destination.

  1. arrived
  2. moved
  3. passed
  4. reached
 9. Last year he spent two months in ________ South America.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 10. Jack goes for a swim every day – ________ in bad weather.

  1. even
  2. even though
  3. however
  4. yet
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) a, 3) a, 4) d, 5) b, 6) d, 7) a, 8) d, 9) a, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: