Extra words: The Amazing Gladiators

Vydáno dne 16.05.2007

V textu o gladiátorech máte za úkol vyhledat nadbytečná slova.Přečtěte si následující text. Vaším úkolem je najít slova, která jsou v textu navíc a kvůli kterým některé věty nedávají smysl, či jsou gramaticky nesprávné. Na každém řádku může (ale nemusí) být jedno takové slovo.

Do textového pole vedle každého řádku napište jedno přebytečné slovo. Pokud je řádek správně (žádné přebytečné slovo tam není), napište ok.


The Amazing Gladiators


One of the topics in history that has often

| ___________________________(1)

been featured in Hollywood films is shown ancient

| ___________________________(2)

Rome. Specifically, the topic of many of these

| ___________________________(3)

movies is the legendary gladiators. The movie ___________________________(4)
„Gladiator“ as well as older films such like ___________________________(5)
„Spartacus“ all showed up a romanticized view ___________________________(6)
of what these gladiators were and forced to go ___________________________(7)
through and their triumphs. The real story is ___________________________(8)
that far less glamorous, and rarely had endings ___________________________(9)
that were happy.

|

The word „gladiator“ comes out from the word ___________________________(10)
„gladius“, which Romans means „sword“. Gladiators ___________________________(11)
were known as a swordsmen, and they were ___________________________(12)
professional fighters. They fought hardly against ___________________________(13)
animals, slaves, criminals and to each other. All ___________________________(14)
of these fights were put on for the amusement of ___________________________(15)
the every public and the Emperor of Rome. ___________________________(16)

adapted from an article by Richard Monk.

Správné odpovědi: 1) ok ; 2) shown ; 3) ok ; 4) ok ; 5) such ; 6) up ; 7) and ; 8) ok ; 9) that ; 10) out ; 11) Romans ; 12) a ; 13) hardly ; 14) to ; 15) ok ; 16) every
Přepis bublinkové nápovědy: