Test: For No One (The Beatles)

Vydáno dne 24.05.2007

Test různých gramatických a lexikálních jevů obsažených v písni ‚For No One‘ od skupiny The Beatles. Po dokončení testu si píseň budete moci poslechnout a přečíst si její text. 1. The journey ________ about ten minutes.

  1. lasts
  2. passes
  3. spends
  4. takes
 2. I can no ________ be friends with her.

  1. again
  2. anymore
  3. longer
  4. sooner
 3. Tom isn't here. – Really? Where ________ he gone?

  1. did
  2. does
  3. has
  4. is
 4. We will set off as soon as the day ________.

  1. breaks
  2. falls
  3. rises
  4. sets
 5. Did ________ come to the party?

  1. anyone
  2. noone
  3. some one
  4. somebody
 6. It was a bright day, and there was no ________ of rain in the clear sky.

  1. mark
  2. note
  3. show
  4. sign
 7. My heart ________ every time I hear of a tragedy like this.

  1. aches
  2. breaks
  3. hurts
  4. pains
 8. "Just take your time. ________ "

  1. Hurry up!
  2. I've left mine at home.
  3. It's never too late to start.
  4. There's no need to hurry.
 9. Peter broke up with Camilla, but he can't forget ________ her.

  1. ---
  2. for
  3. on
  4. to
 10. It's a small flat ________.

  1. and they are happy with it yet
  2. and they are yet happy with it
  3. and yet they are happy with it
  4. yet and they are happy with it
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) c, 3) c, 4) a, 5) a, 6) d, 7) a, 8) d, 9) a, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: