William Blake: The Fly

Vydáno dne 18.06.2007

Báseň britského básníka Williama Blakea z konce 18. století.The Fly, ilustrated by M. Vydrová, (c) 2007
Ilustrace: Markéta Vydrová

The Fly

by William Blake

read by Laurie BramNahrávku můžete spustit zde:

Stáhnout mp3Little Fly,
Thy summer's play
My thoughtless hand
Has brushed away.

Am not I
A fly like thee?
Or art not thou
A man like me?

For I dance
And drink, and sing,
Till some blind hand
Shall brush my wing.

If thought is life
And strength and breath
And the want
Of thought is death;

Then am I
A happy fly,
If I live,
Or if I die.
Muško má,
hru letních chvil
jsem lhostejnou rukou
ti ukončil.

A mouchou jak ty
jsem, muško má.
A nejsi člověkem
tak jako já?

Vždyť tančím a piju
a zpěv můj zní,
až slepá ruka
mě rozdrtí.

Když myslit je život
a síla a dech,
a smrt je být zbaven
myšlenek všech,

pak šťastnou muškou
jsem i já sám,
ať živ tu jsem,
ať umírám.

(překlad PhDr. Zdeněk Hron, použito se svolením)About the author:William Blake
William Blake (1757 - 1827) was one of the greatest English poets. He is best known for his prohetic poems and for his collections Songs of Innocence (1789) and Songs of Experience (1794). His work inspired many famous writers and musicians. Blake was also a painter and often illustrated his own work.


Poznámky k archaické angličtině

William Blake ve svém díle používá archaické výrazy, se kterými se již dnes příliš často nesetkáte. V poezii či tradičních (např. vánočních) písních je to však věc běžná. Zde je výčet slov použitých v textu této básně:

THOU /  ðaʊ / = you (thou art = you are) - osobní zájmeno v prvním pádě
THEE /  ði: / = you (a fly like thee= a fly like you) - pádové zájmeno
THY /  ðaɪ / = your (thy summer's play = your summer's play) - přivlastňovací zájmeno
THINE /  ðaɪn / = your (thine eyes = your eyes) - přivlastňovací zájmeno před samohláskou (v básni však není použito

ART /  a:t / = are (thou art = you are) - tvar slovesa 'být' ve druhé osobě jednotného čísla

Přepis bublinkové nápovědy: