"Your Love" by Laura Doyle

Vydáno dne 19.02.2020

Píseň, která byla použita v jedné z klíčových scén seriálu Dawson's Creek. Do textu budete mít za úkol doplnit vynechaná slova a následně si budete moci přečíst český překlad.“Your Love” by Laura Doyle

Listen to the song and complete each gap with one word.

Jak na to?

Chcete-li doplnit co nejvíce správných slov, budete potřebovat následující:

Tip: Po doplnění jedné mezery vždy stiskněte tabulátor k pohodlnému přesunutí na další mezeru. Nepoužívejte klávesu ENTER (ta by celé cvičení ukončila).


Your Love

Laura Doyle

This ___________________________(1) wants sweetness
this ache, an ache for ___________________________(2)
you're everything that I ___________________________(3)
and maybe that's what I'm ___________________________(4) of
so when I ___________________________(5) my way
please call me ___________________________(6) I pray

And ___________________________(7) me ___________________________(8)
with your ___________________________(9)

If I listen ___________________________(10)
you ___________________________(11) my soul's lullaby
I cannot be ___________________________(12) you
no more than earth the ___________________________(13)
and when I ___________________________(14) of this
put your wish on my  ___________________________(15)

Written and performed by Laura Doyle. Copyright 2001. Used with permission.
Visit the singer's website at www.lauradoyle.com.

Správné odpovědi: 1) hunger ; 2) love ; 3) want ; 4) afraid ; 5) lose ; 6) home ; 7) fill ; 8) up ; 9) love ; 10) closely ; 11) sing ; 12) without ; 13) sky ; 14) dream ; 15) lips
Laura Doyle's official website

Slovíčka z této písně si můžete procvičit a naučit zde:
Okruhy slovíček: Laura Doyle – Your Love

Přepis bublinkové nápovědy: