The odd one out (elementary) #1

Vydáno dne 15.02.2010

Krátké cvičení, ve kterém budete mít za úkol vybrat ze skupiny čtyř slov vždy to, které se mezi ostatní nehodí.Vyberte z každé čtveřice slov to slovo, které se do skupiny nehodí:

  1. Czech
  2. English
  3. Greece
  4. Spanish
  1. evening
  2. spring
  3. summer
  4. winter
  1. cold
  2. funny
  3. rainy
  4. sunny
  1. east
  2. height
  3. north
  4. west
  1. door
  2. stairs
  3. tree
  4. window
  1. climb
  2. run
  3. think
  4. walk
  1. fork
  2. knife
  3. plate
  4. spoon
  1. butter
  2. cheese
  3. milk
  4. water
  1. come to
  2. near
  3. next to
  4. opposite
  1. breakfast
  2. dinner
  3. lunch
  4. shower
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) b, 4) b, 5) c, 6) c, 7) c, 8) d, 9) a, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: