Kolokace: highly, deeply, widely...

Vydáno dne 09.07.2007

Test znalosti častých ustálených spojení s příslovci HIGHLY, DEEPLY, WIDELY, STRONGLY a HEAVILY. 1. She said she was ________ in love with James.

  1. deeply
  2. heavily
  3. highly
  4. strongly
 2. It is a special school for ________ intelligent children.

  1. deeply
  2. highly
  3. strongly
  4. widely
 3. The entrance to the prison was ________ guarded.

  1. heavily
  2. highly
  3. strongly
  4. widely
 4. Critics ________ disagreed with his statement.

  1. heavily
  2. highly
  3. strongly
  4. widely
 5. I can't use this lotion because I have ________ sensitive skin.

  1. deeply
  2. heavily
  3. highly
  4. strongly
 6. Marijuana is the most ________ available drug in the USA.

  1. heavily
  2. highly
  3. strongly
  4. widely
 7. He's 18 and he's ________ into drinking and drugs.

  1. deeply
  2. heavily
  3. highly
  4. strongly
 8. She was ________ involved in several student organizations.

  1. deeply
  2. highly
  3. strongly
  4. widely
 9. It is ________ encouraged that you make backups of your data every now and then.

  1. deeply
  2. heavily
  3. strongly
  4. widely
 10. There's no need to prove it. It is a ________ accepted fact.

  1. deeply
  2. highly
  3. strongly
  4. widely
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) a, 4) c, 5) c, 6) d, 7) b, 8) a, 9) c, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: