First Certificate Language Practice

Vydáno dne 02.08.2007

Recenze knihy určené k procvičování gramatiky a slovní zásoby pro zkoušku FCE.
First Certificate

Language Practice

by Michael Vince


Verdikt: 90%

Obálka First Certificate Language Practice

produkt
First Certificate Language Practice (with key)
popis
učebnice / cvičebnice
(342 stran, černo-fialovo-bílý tisk, paperback)

vydavatelství
Macmillan, 2003
cena
408,- Kč

Přihlásíte-li se na zkoušku First Certificate, pravděpodobně se budete snažit si všechny části zkoušky důkladně procvičit. Přeci jen je zde neustále možnost, že zkoušku nesložíte a vy přijdete o své peníze. V každém větším knihkupectví najdete desítky titulů, které tvrdí, že vás na test FCE připraví. Vzhledem k tomu, že jsou převážně vydávány renomovanými nakladatelstvími, bývají tyto učebnice a cvičné testy většinou na velmi dobré úrovni. Jedním z těchto titulů je First Certificate Language Practice, o kterém se můžete dozvědět v této recenzi.

First Certificate Language Practice je učebnice a cvičebnice "v jednom". Najdete zde tedy jak vysvětlení, tak materiály na procvičování. Zaměřuje se na USE OF ENGLISH, tedy tu část FCE, která testuje znalosti gramatiky a slovní zásoby. Obsahuje celkem 35 gramatických lekcí a 21 lekcí se slovní zásobou. Ke všem cvičením je na konci knihy klíč, takže tato publikace je vynikající pomůckou pro samostudium.

Gramatika

Prezentace
Každá gramatická lekce se věnuje jednomu konkrétnímu tématu, jako např. minulé časy, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, minulá modální slovesa apod. Na dvou až třech stranách je látka vždy přehledně vysvětlená a doplněná praktickými příkladovými větami. Vysvětlení je důkladné a v žádném případě povrchní, dotýká se všech důležitých bodů a zvláštností, které by student na úrovni upper-intermediate měl znát. Zbytečně se zde neopakují základní pravidla, která pokročilý student již jistě ovládá, místo toho je možné věnovat prostor tomu, co možná ne každý ví. Autor se zde zabývá přesně těmi věcmi, ve kterých studenti běžně chybují.

Procvičování
Po vysvětlení vždy následuje několik stran důkladného procvičování. Čekají vás zde nejen klasické učebnicové aktivity, jako je např. doplnění správného slovesného tvaru do textu, výběr ze dvou možností apod., ale také cvičení, která jsou běžná u zkoušky FCE. Snad v každé lekci naleznete nějaký cloze test (doplňování slov do textu s nabídkou možností), open cloze test (doplňování slovíček do textu dle vlastního uvážení), přepisování vět, vyhledávání přebytečných slov v textu, apod. Škála typů aktivit je skutečně široká a vy si tak každý gramatický jev procvičíte opravdu důkladně.

Upevňování
Každá pátá gramatická lekce nese název CONSOLIDATION, tedy v překladu 'upevňování'. Tato opakovací lekce nepřináší žádnou novou látku, ale věnuje se souhrnnému procvičování především těch jevů, které byly obsaženy v předešlých čtyřech lekcích. I zde jsou použity typy aktivit, které jsou běžné u zkoušky FCE. Tyto lekce jsou přínosné především proto, že zde jazyk budete procvičovat ještě komplexněji.

Slovní zásoba

Lekce slovní zásoby jsou koncipovány tématicky, každá se zaměřuje na okruh slovní zásoby z jedné oblasti, např. cestování a dovolená, práce a zaměstnání, sport a volný čas, apod. Narozdíl od gramatické části, v této sekci chybí prezentace látky. V každé lekci je 8-9 obsáhlých cvičení, ve kterých jsou použitá slovíčka týkající se daného tématu. Čekají vás zde klasické doplňovačky, výběr slovíček, popisky obrázků, ale i procvičování tzv. word building - vytváření jiných tvarů zadaných slov, které se hodí do textu (i to je součástí zkoušky FCE).

Klíč a rejstřík

Na konci knihy naleznete kromě klíče ke všem cvičením také gramatický rejstřík, díky kterému snadno naleznete právě tu mluvnici, kterou si potřebujete procvičit. V rejstříku jsou jak gramatické pojmy, tak jednotlivé fráze a spojení (tedy jako heslo zde najdete jak modal verbs, tak i must, must have apod.).

Celkové hodnocení

Celkově musím konstatovat, že mě tato publikace velice pozitivně překvapila. Kniha je systematická, srozumitelná a přehledná. Je patrné, že se autor v dané problematice velice dobře orientuje a ví, na jaké oblasti je třeba se zaměřit. Skrze množství rozličných aktivit skutečně vede studenta k tomu, aby si nejen osvojil gramatická pravidla a okruhy slovní zásoby, ale aby si také vybudoval dovednosti potřebné ke složení zkoušky First Certificate in English. Velmi příznivá je také cena tohoto titulu. Za cca 400 Kč získáte přes 300 stránek kvalitního procvičování angličtiny.

Věřím tedy, že tato cvičebnice příjde vhod všem studentům, kteří se připravují na FCE, ale i všem ostatním na úrovni Upper-Intermediate (B2), kteří by si rádi gramatiku a slovní zásobu nějak systematicky opakovali a rozšiřovali.

Macmillan.czExterní Odkazy:
Macmillan English - České stránky nakladatelství Macmillan.


englishbooks.cz Englishbooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte First Certificate Language Practice s 10% slevou.
First Certificate Language Practice (www.englishbooks.cz)

Přepis bublinkové nápovědy: