Přepis vět #1

Vydáno dne 09.08.2007

Key Word Transformation Test – druh testu typický pro cambridgské zkoušky, kde máte za úkol přepsat věty jiným způsobem, ale zachovat význam původní věty.Doplňte druhou větu ve dvojici s použitím zadaného slova tak, aby její význam byl stejný či podobný významu první věty. Je nutné zachovat tvar zadaného slova (nelze např. přidat či ubrat koncovku -s, -ing, apod.)

Do každé mezery doplňte dvě až pět slov.


1. It's hot today, but it was boiling yesterday.

even

Yesterday it was ___________________________(1) today.


2. People say that cats have nine lives.

said

Cats ___________________________(2) nine lives.


3. I moved here two years ago.

living

I ___________________________(3) two years.


4. „Wait here,“ my brother told me.

to

My brother ___________________________(4) there.


5. Mary has to take care of her little brother.

after

Mary has to ___________________________(5) her little brother.


6. I'm sure they didn't catch their train.

must

They ___________________________(6) their train.


7. Could you help me with something?

wonder

Mark, I ___________________________(7) help me with something.


8. If there is a fire, call 911.

of

In ___________________________(8) , call 911.


9. I've never read such a good book!

ever

This is the ___________________________(9) read.


10. I wish I hadn't told him about my relationship with Rachel.

telling

I ___________________________(10) about my relationship with Rachel.


Správné odpovědi: 1) even hotter than ; 2) are said to have ; 3) have been living here for ; 4) told me to wait / wanted me to wait ; 5) look after ; 6) must have missed ; 7) wonder if you could / wonder whether you could ; 8) case of fire / case of a fire ; 9) best book I've ever / best book I have ever ; 10) regret telling him
Přepis bublinkové nápovědy: