Přepis vět 2

Vydáno dne 10.08.2007

Key Word Transformation Test – druh testu typický pro cambridgské zkoušky, kde máte za úkol přepsat věty jiným způsobem, ale zachovat význam původní věty.Doplňte druhou větu ve dvojici s použitím zadaného slova tak, aby její význam byl stejný či podobný významu první věty. Je nutné zachovat tvar zadaného slova (nelze např. přidat či ubrat koncovku -s, -ing, apod.)

Do každé mezery doplňte dvě až pět slov.


1. English is easier than Chinese.

difficult

English isn't ___________________________(1) Chinese.


2. She blamed me for everything.

my

She said that ___________________________(2) fault.


3. Although he was tired, Jack stayed up until midnight.

being

In ___________________________(3) , Jack stayed up until midnight.


4. You didn't need to book the tickets in advance.

necessary

It ___________________________(4) the tickets in advance.


5. Sarah started to cry when she heard the sad news.

burst

Sarah ___________________________(5) when she heard the sad news.


6. Could I borrow this?

mind

Would ___________________________(6) this?


7. I can't tolerate him anymore.

put

I can no ___________________________(7) with him.


8. Lisa had her sixteenth birthday last week.

turned

Lisa ___________________________(8) last week.


9. „Do you like my new hair?“ Beth asked me.

her

Beth asked me ___________________________(9) new hair.


10. Jack and Diane aren't together anymore.

have

Jack and Diane ___________________________(10) up.


Správné odpovědi: 1) as difficult as / so difficult as ; 2) everything was my / it was all my ; 3) spite of being tired ; 4) wasn't necessary to book / was not necessary to book ; 5) burst into tears / burst out crying ; 6) you mind if I borrowed / you mind my borrowing ; 7) longer put up ; 8) turned sixteen / turned 16 ; 9) if I liked her / whether I liked her ; 10) have broken / have split
Přepis bublinkové nápovědy: