Hovorová angličtina #5: Zdůrazňování

Vydáno dne 07.10.2007

Přehled slovíček, která se v hovorové americké angličtině používají, když chceme něco zdůraznit, přidat intenzitu apod.Hovorová angličtina #5

Zdůrazňování

V tomto pokračování seriálu o americké hovorové angličtině se naučíme, jak něco vyjádřit intenzivněji, než nám dovolí běžná slovíčka. Zjistíte, jak např. přeložit slova 'fakt, vážně, rozhodně, totálně, příšerně, super, vostrý, hustý' apod.
PRETTY

Toto slovíčko jsme zmiňovali již v prvním díle seriálu. Proto jen krátké připomenutí. PRETTY se v hovorové angličtině používá ve stejném významu, jako příslovce QUITE. Jeho význam je tedy 'docela' nebo 'zcela'.

That's pretty cool.
She's pretty dumb.
The book was pretty interesting.
She has a crush on you, that's pretty obvious.


TOTALLY

V americké angličtině často uslyšíte příslovce TOTALLY ve významu 'vážně, opravdu, úplně, rozhodně':

She's totally awesome.
I totally screwed up!
Do you like it? -- Totally!


DEAD

DEAD se často používá s přídavným jménem, potom se však nejedná o přídavné jméno 'mrtvý', ale o příslovce vyjadřující intenzitu: 'strašně, děsně, příšerně'. Používá se např. v těchto spojeních:

dead drunk - totálně vožralý

Even though he only had five beers, he was dead drunk.

dead boring - příšerně nudný
dead bored - znuděný k smrti

The lessons with our new English teacher are dead boring.

dead tired - strašně unavený

I was dead tired in the evening because I'd been working all day.

dead sure - úplně jistý

I'm dead sure about it.

dead right - mající úplnou pravdu

You're dead right!

dead serious - zcela vážný

He was dead serious when he said those words.SO

Kdo by neznal slovíčko SO a jeho význam, kterým lze něco zdůraznit (so good - tak dobré, so nice - tak milé, so beautiful - tak krásná!). To však do našeho seriálu o hovorové angličtině asi nepatří. Já se ale zaměřím na zvláštní použití slůvka SO, které je pro hovorovou americkou angličtinu specifické.

Prostudujte si následující příklady hovorového použití slova SO:

I'm so against it.
This is so not my day.
You're so not a horrible person.
I so don't want to talk about it.
That is so not gonna happen.
That is so not true!
I'm so telling your father about this!

(To je jen několik příkladů, kterých jsem si nedávno všiml v amerických filmech a seriálech).

Vidíte zde, že SO nezdůrazňuje pouze přídavná jména a příslovce, jak se to běžně učíme ve škole, ale zdůrazňuje např. i předložky (SO AGAINST it), záporné částice (SO NOT my day), pomocná slovesa (SO DON'T want ....), nebo dokonce celé věty. Český překlad 'rozhodně' či 'fakt' není úplně přesný, protože SO zde má úplně stejnou funkci, jako u přídavných jmen a příslovcí (SO GOOD - tak dobrý, SO QUICKLY - tak rychle). V našem jazyce si však slovem 'tak' vždy pomoci nemůžeme (SO NOT true - taková nepravda, SO MY TYPE - tak můj typ, SO AGAINST it - tak proti).
KILLER

Slovo KILLER se často používá ve významu přídavného jména. Váže se s podstatným jménem, u kterého chceme vyjádřit něco intenzivního. Podívejte se na následující příklady:

That was a killer party! I had so much fun!
I stayed home because I had a killer headache.
I heard a killer joke the other day...

Sloveso KILL se také používá, kdy je něco tak super, že vás to 'dostane'.

That joke killed me, man!

KILLER lze také podobně použít jako podstatné jméno:

The party was a killer!
The laser light show at the concert was a killer.


KICK-ASS

V tomto spojení je použité mírně vulgární slůvko ASS. Výraz KICK-ASS sice vulgární není, ale zde určitě buďte při používání opatrní. KICK-ASS se používá jako přídavné jméno, a to podobným způsobem, jako výše uvedené přídavné jméno KILLER.

That was a kick-ass party !
They went on a kick-ass journey across the States.
He went to a kick-ass college in Australia.
I've always wanted a kick-ass car.

V tomto významu se také používá sloveso KICK + podstatnéjméno ASS:

I think your car kicks ass!
I love Angelina Jolie. She kicks ass!


HELL OF A

Vazba HELL OF A (často zkracovaná na HELLUVA) se používá nejčastěji před přídavnými jmény, popř. před podstatnými:

This is one helluva good beer!
This is helluva delicious!
Helluva ride!
Helluva party!


DAMN, DARN

O slovíčku DAMN jsme už mluvili v prvním díle tohoto seriálu. Opět tedy jen připomenutí: I slovo DAMN (či jeho synonymum DARN) lze použít pro zdůrazňení významu nějakého přídavného jména, podobně jako HELLUVA:

He's so damn smart!
He wanted to write a damn good song.
Why are people so damn stupid?


BIG TIME

Zajímavé spojení je také BIG TIME. Jeho význam je 'velmi, velmi mnoho' apod. Používá se na konci věty:

This website sucks. Sucks big time.
You owe me big time, man.
Onions make you fart big time.


EVER

Pro zdůraznění superlativu se používá příslovce EVER:

That was the worst joke ever!
It was the most boring movie ever!
My brother is the coolest guy ever!


Závěrem

Takto lze v hovorové (převážně americké) angličtině zdůraznit význam některých slov. Mějte však stále na paměti, že se jedná o hovorovou neformální angličtinu a existuje tedy mnoho situací, kam se nehodí. Věřím ale, že tento článek připěl opět k tomu, abyste lépe rozuměli např. americkým filmům a seriálům, či rodilým mluvčím na četu apod.
Přepis bublinkové nápovědy: