Zvratná zájmena a podobné jevy #1

Vydáno dne 05.11.2007

Test, který prověří vaše znalosti používání zvratných a osobních zájmen a dalších jevů, které se zvratnosti týkají. 1. You can go now. And close the door behind ________.

  1. you
  2. your own
  3. yours
  4. yourself
 2. I'm sorry I don't have any money on ________. Can I pay you tomorrow?

  1. me
  2. mine
  3. my own
  4. myself
 3. They say that they're just friends but everybody knows that they are sleeping ________.

  1. each other
  2. together
  3. with them
  4. with themselves
 4. Mitch, I think you should ask ________ if it's worth it or not.

  1. you
  2. yours
  3. yourself
  4. yourselves
 5. Don't feel ashamed of ________. You did the right thing.

  1. you
  2. your
  3. yours
  4. yourself
 6. There was a vase with flowers on the table between ________.

  1. ours
  2. ourself
  3. ourselves
  4. us
 7. In case it rains, take an umbrella with ________.

  1. each other
  2. you
  3. yours
  4. yourself
 8. Jack hurt ________ when he was mending the roof. He's in hospital now.

  1. ---
  2. him
  3. himself
  4. his
 9. There was so much noise that he couldn't even hear ________ voice.

  1. each other's
  2. himself
  3. himself's
  4. his own
 10. I don't mind going shopping by ________. I think it's better that way.

  1. me
  2. mine
  3. my own
  4. myself
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) b, 4) c, 5) d, 6) d, 7) b, 8) c, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: