Use of English 62

Vydáno dne 19.11.2007

62. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. I've lived here ________.

  1. my all life
  2. my whole life
  3. the whole my life
  4. whole my life
 2. The waiter ________ our order and disappeared in the kitchen.

  1. asked
  2. made
  3. placed
  4. took
 3. He was really sick, but he's beginning to feel like ________ again.

  1. him old self
  2. his old self
  3. old himself
  4. the old himself
 4. Jack is a 40 year-old ________. I wonder if he's ever going to get married.

  1. bachelor
  2. single
  3. spouse
  4. youngster
 5. The soldier appeared to be dead, but luckily he was still ________.

  1. alive
  2. enlivened
  3. lively
  4. living
 6. It ________ that St. Patrick was born in Scotland around 375AD.

  1. believes
  2. has believed
  3. is believed
  4. is believing
 7. The suitcase was ________ heavy for me to carry.

  1. enough
  2. so
  3. such
  4. too
 8. It was by the merest chance that I ________ being arrested.

  1. escaped
  2. failed
  3. refused
  4. seemed
 9. If you want to buy this sweater, you should ________ it on first.

  1. check
  2. take
  3. try
  4. wear
 10. She got a beautiful gold engagement ring with a ________ stone set into it.

  1. precious
  2. pricey
  3. rich
  4. valued
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) d, 3) b, 4) a, 5) a, 6) c, 7) d, 8) a, 9) c, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: