"Soundtrack of Your Life" by A Girl Called Eddy

Vydáno dne 29.11.2007

Příjemná písnička k poslechu i procvičení angličtiny. Do textu doplníte vynechaná slova a nakonec si můžete zkusit celý text přeložit a svůj překlad porovnat s naším.Listen to the song and complete each gap with one word.

Jak na to?

Chcete-li doplnit co nejvíce správných slov, budete potřebovat následující:


The Soundtrack of Your Life

by A Girl Called Eddy


A Girl Called Eddy

Faces on buses and ___________________________(1) trains
I'll ___________________________(2) on singing,
your sad old flame
And if ignorance is bliss
We ___________________________(3) it with a kiss
But it was never supposed to ___________________________(4) like this

This is the soundtrack of your life, baby
This is the soundtrack of your life, life

Well each ___________________________(5) you take
You think you'll ___________________________(6) the sounds
of Midnight Cowboy
But it's just the clouds boy,
in your  ___________________________(7)

Go and have ___________________________(8) cigarette
And put out that you'll ___________________________(9)
What I ___________________________(10) to you was
that's what you do

This is the soundtrack of your life, baby
This is the soundtrack of your life, life
This is the soundtrack of your life
This is the soundtrack of your life

Oh, I could have ___________________________(11) you, baby
'til my ___________________________(12) day
Oh, why did you leave
with my heart on my ___________________________(13) ,
standing on Broadway,
standing on Broadway

This is the soundtrack of your life, baby
This is the soundtrack of your life, life
This is the soundtrack of your life, life
This is the soundtrack of your life, life

Words and music by A Girl Called Eddy. Copyright. Used with permission.
Visit the singer's website at MySpace.com.

Správné odpovědi: 1) subway ; 2) keep ; 3) sealed ; 4) end ; 5) step ; 6) hear ; 7) head ; 8) another ; 9) forget ; 10) meant ; 11) loved ; 12) dying ; 13) sleeve
Přepis bublinkové nápovědy: