Use of English 63e (revision)

Vydáno dne 15.12.2007

Opakování z testů 57–62. Otestujte si, co jste se z nich skutečně naučili. (verze E) 1. “Can I talk to you, Jimmy?” – “________ on a minute. I'm on the phone.”

  1. Get
  2. Hold
  3. Keep
  4. Wait
 2. “Are you going to Judy and Eddie's ________?” – “No, I haven't been invited.”

  1. engagement
  2. marriage
  3. marrying
  4. wedding
 3. I helped my mother ________ the table, because we had guests coming over for dinner.

  1. book
  2. lie
  3. order
  4. set
 4. What time ________? I need to do some shopping.

  1. does the supermarket open
  2. has the supermarket opened
  3. is open the supermarket
  4. is the supermarket opened
 5. I think Brian is the smartest kid ________ our school.

  1. as
  2. in
  3. of
  4. than
 6. The movie was great and kept me ________.

  1. entertain
  2. entertained
  3. entertaining
  4. entertainment
 7. You're back already? So, did you enjoy ________ the evening?

  1. ---
  2. your
  3. your own
  4. yourself
 8. This form must be signed ________.

  1. both by your parents
  2. by both of parents
  3. by both your parents
  4. by your both parents
 9. Designer clothes are usually rather ________.

  1. costing
  2. priceless
  3. pricey
  4. worth
 10. I ________ to solve the math problem.

  1. considered
  2. enjoy
  3. failed
  4. put off
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) d, 3) d, 4) a, 5) b, 6) b, 7) a, 8) c, 9) c, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: