We Three Kings

Vydáno dne 09.12.2007

Vánoční píseň o tom, jak se tři králové z Orientu přišli poklonit nemluvňátku do Betléma.We Three Kings

We Three Kings
Illustrated by *Markéta Vydrová

We three kings of Orient are; TTT *1
Bearing gifts we traverse afar, TTT *2
Field and fountain, moor and mountain, TTT *3
Following yonder star. TTT *4

Born a King on Bethlehem's plain TTT *5
Gold I bring to crown Him again, TTT *6
King forever, ceasing never, TTT *7
Over us all to reign. TTT *8

O star of wonder, star of night, TTT *9
Star with royal beauty bright, TTT *10
Westward leading, still proceeding, TTT *11
Guide us to thy perfect light. TTT *12

Frankincense to offer have I; TTT *13
Incense owns a Deity nigh; TTT *14
Prayer and praising, voices raising, TTT *15
Worshipping God on high. TTT *16

Myrrh is mine, its bitter perfume TTT *17
Breathes a life of gathering gloom; TTT *18
Sorrowing, sighing, bleeding, dying, TTT *19
Sealed in the stone cold tomb. TTT *20

O star of wonder, star of night, TTT *21
Star with royal beauty bright, TTT *22
Westward leading, still proceeding, TTT *23
Guide us to thy perfect light. TTT *24

Glorious now behold Him arise; TTT *25
King and God and sacrifice; TTT *26
Alleluia, Alleluia, TTT *27
Sounds through the earth and skies. TTT *28

O star of wonder, star of night, TTT *29
Star with royal beauty bright, TTT *30
Westward leading, still proceeding, TTT *31
Guide us to thy perfect light. TTT *32


Words and music written by John H. Hopkins, Jr., 1857.
Performed by Christmas for a Cause, 2007. Used with permission.


Slovní zásobu z této písně si můžete nastudovat a procvičit zde:
Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: We Three Kings

Překlad:
 1. My tři králové z Orientu
 2. Dary přinášíme, putujeme z daleka
 3. přes pole, prameny, močály a hory
 4. následujeme támhletu hvězdu
 5. Narozen Králem na Betlémské rovině
 6. Přináším zlato, abych jej znovu korunoval
 7. Králem navždy, který nikdy nepomine
 8. a nad námi všemi bude vládnout
 9. Ó, hvězdo úžasná, hvězdo noci
 10. Hvězdo s královskou krásou a jasností
 11. Vedeš nás na západ, stále kupředu
 12. veď nás k tvému dokonalému světlu
 13. Já nabízím vonné kadidlo
 14. vůni, která v sobě nese božství
 15. modlitby, chvalozpěvy, hlasy se pozvedají
 16. a uctívají Boha na výsosti
 17. Má je myrha, její hořký parfém
 18. dýchá životem blížící se temnoty
 19. smutků, nářku, krvácení, smrti
 20. to vše uzavřené v chladné kamenné hrobce
 21. Ó, hvězdo úžasná, hvězdo noci
 22. Hvězdo s královskou krásou a jasností
 23. Vedeš nás na západ, stále kupředu
 24. veď nás k tvému dokonalému světlu
 25. Ve slávě ho nyní spatříme vstát
 26. Krále a Boha, Beránka obětovaného
 27. Haleluja, haleluja
 28. zní po celé zemi i nebesích
 29. Ó, hvězdo úžasná, hvězdo noci
 30. Hvězdo s královskou krásou a jasností
 31. Vedeš nás na západ, stále kupředu
 32. veď nás k tvému dokonalému světlu
Přepis bublinkové nápovědy: