We 3 Kings

Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z vánoční písně na Help for English 
afar - z daleka
BrE
/ə'fɑ:/ Přehrát
AmE
/ə'fɑ:r/ Přehrát

adverb - from a great distance

 
bear - nést, nosit
BrE
/'beə/ Přehrát
AmE
/'ber/ Přehrát

verb, dated - to carry something

 
behold - spatřit, uvidět
BrE
/bɪ'həʊld/ Přehrát
AmE
/bɪ'hoʊld/ Přehrát

verb - to see something, to look at something

 
bitter - hořký
BrE
/'bɪtə/ Přehrát
AmE
/'bɪt̬ər/ Přehrát

adjective - of a sharp usually unpleasant taste, e.g. of coffee without sugar

 
cease - pominout, zaniknout
BrE
/'si:s/ Přehrát
AmE
Přehrát

verb - to stop existing

 
crown - korunovat
BrE
/'kraʊn/ Přehrát
AmE
/'kraʊn/ Přehrát

verb - to make somebody king or queen

 
deity - božstvo, bůh
BrE
/'deɪəti/ Přehrát
AmE
/'deɪət̬i/ Přehrát

noun - a god, a supernatural being who is worshipped by people as the ruler of the world (or a part of the world)

field
field - pole; pastvina, pláň
BrE
/'fi:ld/ Přehrát
AmE
/'fi:ld/ Přehrát

noun - a large area of open land used especially for farming

 
fountain - pramen
BrE
/'faʊntən/ Přehrát
AmE
/'faʊntn/ Přehrát

noun - a water spring

 
frankincense - kadidlo
BrE
/'fræŋkɪnsens/ Přehrát
AmE
/'fræŋkɪnsens/ Přehrát

noun - a sweet-smelling substance that is burned during religious ceremonies

gather
gather - shromáždit, shromáždit se, posbírat, sesbírat
BrE
/'gæðə/ Přehrát
AmE
/'gæðər/ Přehrát

verb - to come together, to pick things and put them in one place

 
gloom - temnota, přítmí
BrE
/'glu:m/ Přehrát
AmE
/'glu:m/ Přehrát

noun, literary - darkness (total or partial)

 
guide - provádět (koho), vést, vodit, být průvodcem, dělat průvodce
BrE
/'gaɪd/ Přehrát
AmE
/'gaɪd/ Přehrát

verb - to show someone round a place which they don't know well

 
moor - bažina, vřesoviště, slatina
BrE
/'mʊə/ Přehrát
AmE
/'mʊr/ Přehrát

noun - a very wet area covered with grass

 
myrrh - myrha
BrE
/'mɜ:/ Přehrát
AmE
/'mɜ:r/ Přehrát

noun - a strong-smelling substance used to make perfume, incense and some ointments

 
praise - chválit, pochválit
BrE
/'preɪz/ Přehrát
AmE
/'preɪz/ Přehrát

verb - to speak well about somebody or something, to tell someone that he did something well

 
prayer - modlitba
BrE
/'preə/ Přehrát
AmE
/'prer/ Přehrát

noun - the words spoken to a god, the act of speaking to a god

 
proceed - pokračovat, pokračovat v cestě
BrE
/prə'si:d/ Přehrát
AmE
/prə'si:d/ Přehrát

verb - to move ahead, to travel onward; to continue with what you've been doing

 
reign - vládnout, panovat
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

verb - to be king or queen somewhere

 
royal - královský
BrE
/'rɔɪəl/ Přehrát
AmE
/'rɔɪəl/ Přehrát

adjective - connected with a king or queen

 
sacrifice - obětovat
BrE
/'sækrɪfaɪs/ Přehrát
AmE
/'sækrəfaɪs/ Přehrát

verb - to give up something that you consider to be important for something that you think is even more important

 
seal - utěsnit, neprodyšně uzavřít
BrE
/'si:l/ Přehrát
AmE
/'si:l/ Přehrát

verb - to close very firmly

 
tomb - hrobka
BrE
/'tu:m/ Přehrát
AmE
/'tu:m/ Přehrát

noun - a building or an underground room where a dead person is buried

 
traverse - putovat napříč, táhnout se napříč
BrE
/trə'vɜ:s/ Přehrát
AmE
/trə'vɜ:rs/ Přehrát

verb - to travel across

 
westward - západním směrem, směrem na západ
BrE
/'westwəd/ Přehrát
AmE
/'westwərd/ Přehrát

adverb - toward the west

worship
worship - uctívat
BrE
/'wɜ:ʃɪp/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rʃɪp/ Přehrát

verb - to treat somebody as a god, to show great respect (to god)

 
yonder - ten v dálce, tamten v dálce
BrE
/'jɒndə/ Přehrát
AmE
/'jɑ:ndər/ Přehrát

determiner, literary - distant and yet in sight

Přepis bublinkové nápovědy: