God Rest Ye Merry Gentlemen

Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z vánoční koledy na Help for English 
astray - mimo, na špatné cestě, špatným směrem
BrE
/ə'streɪ/ Přehrát
AmE
/ə'streɪ/ Přehrát

adverb - not on the right path, not in the right direction

 
blessed - blažený, šťastný
BrE
/'blesɪd/
AmE
/'blesɪd/

adjective - characterized by happiness or luck

 
brotherhood - bratrství
BrE
/'brʌðəhʊd/ Přehrát
AmE
/'brʌðərhʊd/ Přehrát

noun - a feeling of liking and treating other people like brothers

 
comfort - útěcha
BrE
/'kɒmfət/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mfərt/ Přehrát

noun - nice words etc. that cheer you up when you are sad or depressed etc.

 
dismay - znepokojit, konsternovat, šokovat, zklamat, vystrašit, polekat
BrE
/dɪs'meɪ/ Přehrát
AmE
/dɪs'meɪ/ Přehrát

verb - to alarm somebody, to make somebody afraid, worried or disappointed

 
efface - odstranit, smazat, setřít
BrE
/ɪ'feɪs/ Přehrát
AmE
/ɪ'feɪs/ Přehrát

verb - to remove something completely

embrace
embrace - obejmout, objímat
BrE
/ɪm'breɪs/ Přehrát
AmE
/ɪm'breɪs/ Přehrát

verb - to put your arms around somebody to show your affection

 
hay - seno, sláma
BrE
/'heɪ/ Přehrát
AmE
/'heɪ/ Přehrát

noun - dried up grass or the stems of other plants, it is usually used by farm animals to sleep on or to eat

 
heavenly - nebeský, andělský, božský
BrE
/'hevənli/ Přehrát
AmE
/'hevənli/ Přehrát

adjective - connected with heaven, God, angels etc.

 
joy - radost, veselí
BrE
/'dʒɔɪ/ Přehrát
AmE
/'dʒɔɪ/ Přehrát

noun - great happiness

kneel
kneel - klečet, kleknout si, pokleknout
BrE
/'ni:l/ Přehrát
AmE
/'ni:l/ Přehrát

verb - to be down on the knees or to get down on your knees

 
manger - jesle (krmné), koryto, korýtko, žlab
BrE
/'meɪndʒə/ Přehrát
AmE
/'meɪndʒər/ Přehrát

noun - a long narrow box that farm animals eat from

 
merry - radostný, veselý, šťastný
BrE
/'meri/ Přehrát
AmE
/'meri/ Přehrát

adjective - happy, full of laughter

 
morn - jitro, ráno
BrE
/'mɔ:n/ Přehrát
AmE
/'mɔ:rn/ Přehrát

noun, dated - morning

 
oxen - volové, voli
BrE
/'ɒksn/ Přehrát
AmE
/'ɑ:ksn/ Přehrát

noun - plural of 'ox'

 
praise - chvála, pochvala
BrE
/'preɪz/ Přehrát
AmE
/'preɪz/ Přehrát

noun - words that say that someone has done something well

pray
pray - modlit se
BrE
/'preɪ/ Přehrát
AmE
/'preɪ/ Přehrát

verb - to speak to a god

 
remember - pamatovat si, pamatovat, vzpomenout, vzpomenout si, vzpomínat
BrE
/rɪ'membə/ Přehrát
AmE
/rɪ'membər/ Přehrát

verb - to keep in mind, not to forget

 
save - zachránit
BrE
/'seɪv/ Přehrát
AmE
/'seɪv/ Přehrát

verb - to protect from death or from damage

 
saviour - zachránce
BrE
/'seɪvjə/ Přehrát
AmE
/'seɪvjər/ Přehrát

noun - a person who saves someone from death or danger

 
scorn - pohrdat, vysmívat se, opovrhovat
BrE
/'skɔ:n/ Přehrát
AmE
/'skɔ:rn/ Přehrát

verb - to have no respect for somebody or something, to reject something disrespectfully

shepherd
shepherd - pastýř
BrE
/'ʃepəd/ Přehrát
AmE
/'ʃepərd/ Přehrát

noun - a person whose job it is to take care of sheep etc. in a field

 
tidings - zvěst, zprávy, noviny
BrE
/'taɪdɪŋz/ Přehrát
AmE
/'taɪdɪŋz/ Přehrát

noun - news

Přepis bublinkové nápovědy: