Matrix Fnd Unit 2 (Part 7)

Vydáno dne 03.10.2005

Revision Units 1 and 2 
bound - zavázaný, přivázaný, svázaný, spoutaný
BrE
/'baʊnd/ Přehrát
AmE
/'baʊnd/ Přehrát

adjective - fastened, tied up

 
credit - uznání, zásluha
BrE
/'kredɪt/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - saying that somebody deserves praise, approval

cruise
cruise - plavit se (na lodi), jet na projížďku lodí, brázdit lodí
BrE
/'kru:z/ Přehrát
AmE
/'kru:z/ Přehrát

verb - to go on a tour by boat

 
destination - cíl cesty
BrE
/ˌdestɪ'neɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌdestɪ'neɪʃn/ Přehrát

noun - the place where you are going or aiming to get to; the goal of a journey

 
lazy - líný, lenivý
BrE
/'leɪzi/ Přehrát
AmE
/'leɪzi/ Přehrát

adjective - not wanting to do any work, slow, unwilling

library
library - knihovna (budova nebo místnost)
BrE
/'laɪbrəri/ Přehrát
AmE
/'laɪbrəri/ Přehrát

noun - a building or a room where you can read a book or borrow it

 
neatly - elegantně, pěkně, hezky, úhledně, urovnaně
BrE
/'ni:tli/ Přehrát
AmE
/'ni:t̬li/ Přehrát

adverb - nicely, in an arranged way

railway
railway - železnice
BrE
/'reɪlweɪ/ Přehrát
AmE
/'reɪlweɪ/ Přehrát

noun - a system of transportation that uses trains

 
silent - tichý, mlčenlivý
BrE
/'saɪlənt/ Přehrát
AmE
/'saɪlənt/ Přehrát

adjective - not speaking, not making any sounds; free from any kind of sound

 
stranger - cizinec, cizí člověk
BrE
/'streɪndʒə/ Přehrát
AmE
/'streɪndʒər/ Přehrát

noun - a person who you don't know, a person who isn't known somewhere or doesn't belong there

suitcase
suitcase - kufr
BrE
/'sju:tkeɪs/ Přehrát
AmE
/'su:tkeɪs/ Přehrát

noun - a box-shaped thing in which you put your things when you go on holiday

wine
wine - víno
BrE
/'waɪn/ Přehrát
AmE
/'waɪn/ Přehrát

noun - an alcoholic drink made from grapes

Přepis bublinkové nápovědy: