"How Good it Can Be" by The 88

Vydáno dne 25.05.2019

Písnička od kalifornské skupiny The 88, která se objevila např. v seriálech The O.C. či One Tree Hill. Při poslechu budete mít za úkol doplnit do textu chybějící slovíčka.How Good It Can Be

by The 88

Listen to the song and complete each gap with one word.

Jak na to?

Chcete-li doplnit co nejvíce správných slov, budete potřebovat následující:

Tip: Po doplnění jedné mezery vždy stiskněte tabulátor k pohodlnému přesunutí na další mezeru. Nepoužívejte klávesu ENTER (ta by celé cvičení ukončila).


with the cops on your ___________________________(1)
it's a holy routine
if you'd stop all your ___________________________(2)
you could see what I mean
I forgot not to slip
'bout your ___________________________(3) eighteen
you ___________________________(4) it in your  ___________________________(5)

___________________________(6) it up to me
it's a ___________________________(7) disease
___________________________(8) it in your fleece
don't ___________________________(9) about thecustoms ___________________________(10) , don't
I'll ___________________________(11) you just how good it could be
this ___________________________(12)  summer

but you got no relief
from the ___________________________(13) in your head
and it's hollow and greased
and it ___________________________(14) that you're dead
but you make ___________________________(15) and tease
and the things that you said
they always ___________________________(16) your  ___________________________(17)

and I've been holding out for love
ever since I had a heart

Words and music by The 88. Copyright. All rights reserved. Used with permission.
Visit the band's website at The88.net.

Správné odpovědi: 1) lips ; 2) trips ; 3) under ; 4) had ; 5) hands ; 6) leave ; 7) known ; 8) keep ; 9) worry ; 10) police ; 11) tell ; 12) lazy ; 13) pain ; 14) says ; 15) fun ; 16) stab ; 17) back
The 88

Slovíčka z této písně si můžete nastudovat a procvičit online:
Okruhy slovíček: The 88 – How Good it Can Be


Přepis bublinkové nápovědy: