"How Good it Can Be" by The 88

Vydáno dne 25.05.2019

Písnička od kalifornské skupiny The 88, která se objevila např. v seriálech The O.C. či One Tree Hill. Při poslechu budete mít za úkol doplnit do textu chybějící slovíčka. (Upravený článek z roku 2008)How Good It Can Be

by The 88

Listen to the song and complete each gap with one word.

Jak na to?

Chcete-li doplnit co nejvíce správných slov, budete potřebovat následující:

Tip: Po doplnění jedné mezery vždy stiskněte tabulátor k pohodlnému přesunutí na další mezeru. Nepoužívejte klávesu ENTER (ta by celé cvičení ukončila).


with the cops on your ___________________________(1)
it's a holy routine
if you'd stop all your ___________________________(2)
you could see what I mean
I forgot not to slip
'bout your ___________________________(3) eighteen
you ___________________________(4) it in your  ___________________________(5)

___________________________(6) it up to me
it's a ___________________________(7) disease
___________________________(8) it in your fleece
don't ___________________________(9) about thecustoms ___________________________(10) , don't
I'll ___________________________(11) you just how good it could be
this ___________________________(12)  summer

but you got no relief
from the ___________________________(13) in your head
and it's hollow and greased
and it ___________________________(14) that you're dead
but you make ___________________________(15) and tease
and the things that you said
they always ___________________________(16) your  ___________________________(17)

and I've been holding out for love
ever since I had a heart

Words and music by The 88. Copyright. All rights reserved. Used with permission.
Visit the band's website at The88.net.

Správné odpovědi: 1) lips ; 2) trips ; 3) under ; 4) had ; 5) hands ; 6) leave ; 7) known ; 8) keep ; 9) worry ; 10) police ; 11) tell ; 12) lazy ; 13) pain ; 14) says ; 15) fun ; 16) stab ; 17) back
The 88

Slovíčka z této písně si můžete nastudovat a procvičit online:
Okruhy slovíček: The 88 – How Good it Can Be


Přepis bublinkové nápovědy: