The 88 - How Good it Can Be

Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně na Help for Englishcop
cop - polda, policajt, policista
BrE
/'kɒp/ Přehrát
AmE
/'kɑ:p/ Přehrát

noun, informal - a slang word for a policeman

 
customs - celní kontrola, celní prohlídka
BrE
/'kʌstəmz/ Přehrát
AmE
/'kʌstəmz/ Přehrát

noun - the place on the border, on the airport etc. where your baggage is checked to make sure you are not carrying any illegal things

 
disease - choroba, nemoc
BrE
/dɪ'zi:z/ Přehrát
AmE
/dɪ'zi:z/ Přehrát

noun - a serious illness

 
fleece - vlna (ovčí), ovčí vlna, rouno, ovčí rouno
BrE
/'fli:s/ Přehrát
AmE
/'fli:s/ Přehrát

noun - the wool of a sheep

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

 
greased - namazaný (sádlem), omaštěný, namaštěný, vymaštěný
BrE
/'gri:st/ Přehrát
AmE
/'gri:st/ Přehrát

adjective - covered with fat or oil

 
hold out for - vyčkávat na (něco)
BrE
/ˌhəʊld'aʊt fɔ:/ Přehrát
AmE
/ˌhoʊld'aʊt fɔ:r/ Přehrát

verb - to wait for something good to happen

hollow
hollow - dutý, vykotlaný
BrE
/'hɒləʊ/ Přehrát
AmE
/'hɑ:loʊ/ Přehrát

adjective - having an empty space inside, not solid inside

 
holy - svatý, posvátný
BrE
/'həʊli/ Přehrát
AmE
/'hoʊli/ Přehrát

adjective - belonging to or related to a god

 
lazy - líný, lenivý
BrE
/'leɪzi/ Přehrát
AmE
/'leɪzi/ Přehrát

adjective - not wanting to do any work, slow, unwilling

lips
lips - rty
BrE
/'lɪps/ Přehrát
AmE
/'lɪps/ Přehrát

noun - the soft parts on the outside of the mouth

 
relief - úleva
BrE
/rɪ'li:f/ Přehrát
AmE
/rɪ'li:f/ Přehrát

noun - the feeling you have when something difficult or unpleasant is over

 
routine - rutina
BrE
/ru:'ti:n/ Přehrát
AmE
/ru:'ti:n/ Přehrát

noun - something that you do regularly and almost without thinking about it

 
stab - bodnout (nožem, špičatým předmětem)
BrE
/'stæb/ Přehrát
AmE
/'stæb/ Přehrát

verb - to hurt someone with a knife or another sharp object

 
tease - škádlit, dráždit
BrE
/'ti:z/ Přehrát
AmE
/'ti:z/ Přehrát

verb - to make fun of somebody in a playful way

 
trip - cesta, výlet
BrE
/'trɪp/ Přehrát
AmE
/'trɪp/ Přehrát

noun - a journey to a place and back

Přepis bublinkové nápovědy: