Test: podmínkové věty (2)

Vydáno dne 13.01.2008

Vyzkoušejte si svou znalost podmínkových vět. 1. You have to study hard if you ________ to be a lawyer.

  1. want
  2. wanted
  3. were wanted
  4. will want
 2. Don't touch the dog. It ________ you if you did.

  1. bit
  2. bites
  3. will bite
  4. would bite
 3. If I were taller, I ________ basketball.

  1. could play
  2. played
  3. was able to play
  4. will play
 4. I'd like to know if you ________ back next year.

  1. came
  2. come
  3. were coming
  4. will come
 5. If you ________, you'll be late for work.

  1. didn't hurry
  2. don't hurry
  3. won't hurry
  4. wouldn't hurry
 6. Would you mind if I ________ the window for a minute?

  1. opened
  2. opening
  3. will open
  4. would open
 7. If you ________ English, it would be easier for you to find a job.

  1. could speak
  2. speak
  3. will speak
  4. would speak
 8. If he ________ so rich, she would never marry him.

  1. didn't be
  2. isn't
  3. weren't
  4. wouldn't be
 9. What will she think of me if she ________ out the truth?

  1. finds
  2. found
  3. will find
  4. would find
 10. Don't hesitate to call me if you ________ anything.

  1. need
  2. were needed
  3. will need
  4. would need
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) d, 3) a, 4) d, 5) b, 6) a, 7) a, 8) c, 9) a, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: