Cambridge Vocabulary for First Certificate

Vydáno dne 11.01.2008

Recenze učebnice slovní zásoby, která si klade za cíl připravit studenty ke zkoušce FCE (First Certificate in English)
Louise Hashemi and Barbara Thomas:

Cambridge
Vocabulary for First Certificate

with answers


Verdikt: 90%

Obálka Cambridge Vocabularyfor FCE

produkt
Cambridge Vocabulary for First Certificate
popis
učebnice/cvičebnice slovní zásoby + audio CD
(138 stran, černo-bílý tisk, paperback)

vydavatelství
Cambridge University Press, 2008
cena
465,- KčCambridgská zkouška FCE (First Certificate in English) je snad nejrozšířenější anglickou jazykovou zkouškou na světě. Každý rok ji skládá bezmála 200 tisíc studentů z více než stovky zemí. Možná i vy patříte mezi ty, kteří se na tento test připravují, a právě pro vás je určena tato recenze knihy Cambridge Vocabulary for First Certificate. Jak již název napovídá, jedná se o učebnici zabývající se slovní zásobou k této zkoušce. Vhod ale přijde i ostatním studentům na úrovni Upper-Intermediate (B2).

Cambridge Vocabulary for First Certificate je zároveň učebnice a cvičebnice, tedy učivo pouze neprezentuje, ale poskytuje také aktivity, ve kterých si nové okruhy slovíček procvičíte. Některá cvičení jsou poslechová, k nimž je ke knize dodáváno audio CD. Na konci učebnice je klíč ke všem cvičením, takže tento titul je ideální pro samostudium. sample pages vocab4fce

Obsah

Hlavní část

Cambridge Vocabulary for First Certificate obsahuje celkem dvacet tématických okruhů. Každému okruhu jsou věnovány čtyři strany, kde naleznete řadu různorodých cvičení a aktivit, díky kterým se se slovíčky seznámíte a důkladně si je procvičíte. Důraz je zde kladen nejen na význam jednotlivých slovíček, ale také na vazby, ve kterých se používají, další slova z nich vytvořená (wordbuilding), frázová slovesa apod. Díky nahrávkám také většinu slov uslyšíte v kontextu.

Stránky doplňují dva typy upozornění v rámečku, ERROR WARNING (jakých častých chyb se vyvarovat) a VOCABULARY NOTE (různé poznámky k použití slovíček, rozdíly mezi nimi apod.).

Součást každé lekce tvoří také vždy jedna stránka Exam practice, kde si postupně procvičíte všechny části zkoušky FCE přečtete si nejrůznější praktické rady, jak si s jednotlivými částmi zkoušky co nejlépe poradit.

Ukázku celé první lekce si můžete prohlédnout v PDF formátu zde.

Tipy jak na slovní zásobu

V úvodu jsou dvě stránky, kde se seznámíte s radami, jak se učit slovní zásobu, jak si nová slovíčka zapisovat apod. Jistě zde naleznete nějaké zajímavé nápady, díky kterým bude vaše učení ještě efektivnější.

Složení FCE

Další dvojstrana stručně shrnuje, z čeho se zkouška FCE skládá, co se od studentů vyžaduje, a uvádí odkazy na stránky v knize, kde si můžete každou testovou úlohu vyzkoušet.

Testy slovní zásoby

Po každé páté lekci naleznete test o třiceti otázkách, ve kterých si prostudovanou slovní zásobu zopakujete a vyzkoušíte si, do jaké míry bylo vaše učení úspěšné.

Přílohy

V knize naleznete také pět dodatků. Dvě strany se věnují procvičování frázových sloves. Další dvě se zaměřují na tzv. wordbuilding, tedy vytváření nejrůznějších tvarů slov pomocí přípon a předpon (což je pro zkoušku FCE také zapotřebí). Třetí dodatek upozorňuje na časté pravopisné chyby studentů u FCE, a poslední dva dodatky nabízí nejrůznější rady, na co se zaměřit v části SPEAKING a WRITING, na co nezapomenout a čemu se naopak vyhnout.

Klíč

Učebnice pro samouky by nebyla úplná, kdyby chyběl klíč. Kromě správných odpovědí zde najdete i modelové odpovědi na otevřené otázky a dokonce vzorové kompozice pro úkoly v sekci WRITING.

Přepisy nahrávek

Ke každému poslechovému cvičení je v závěru knihy otištěn přepis nahrávky, kde si student může prohlédnou místa, kde mluvčím nerozuměl apod.

Wordlists

Úplně poslední část knihy obsahuje přehledy slovíček použitých v jednotlivých lekcích. Slovíčka jsou zde abecedně seřazena ve skupinkách dle slovních druhů a každé je doplněno přepisem výslovnosti.

Celkové hodnocení

Cambridge Vocabulary for First Certificate hodnotím velmi pozitivně. Kniha je doslova nabita informacemi a všech 140 stránek je využito skutečně maximálně. Postupně se zde naučíte a procvičíte si cca 1200 slovíček, která byla vybrána z cambridgského mezinárodního korpusu (Cambridge International Corpus), což je zárukou toho, že se budete učit pouze opravdu důležitá a slovíčka, která se na světě skutečně používají. Slovní zásoba se zde neustále objevuje ve větách či delších textech, nepůjde tedy v žádném případě o dril izolovaných slovíček. Díky použití v kontextu lépe pochopíte jejich význam a snáze si je zapamatujete. Přínosem v této oblasti bude i poslechové CD. Co jste se naučili, si navíc můžete prověřit v souhrnných testech.

Nejen že tento titul pomůže rozšířit a upevnit slovní zásobu, nelze popřít ani jeho obrovský přínos jako přípravný materiál pro zkoušku First Certificate. Systematicky se zde seznámíte se všemy testovými úlohami, kde vždy zapojíte nově naučenou slovní zásobu. Autoři vás upozorní na časté chyby a poradí, jak se nejlépe vypořádat s jednotlivými částmi zkoušky.

Knihu doporučuji každému, kdo se na složení zkoušky FCE připravuje, ale nejen těm. Jedná se o velmi kvalitní materiály, které se hodí všem pokročilejším studentům angličtiny (úrovně B1 a B2).

Cambridge University PressExterní Odkazy:
CUP: Cambridge Vocabulary for First Certificate - Informace o této učebnici na stránkách vydavatelství Cambridge University Press


englishbooks.cz Englishbooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte Cambridge Vocabulary for First Certificate s 10% slevou.
Cambridge Vocabulary for First Certificate (www.englishbooks.cz)

Přepis bublinkové nápovědy: