The O. C. - Important words 4

Vydáno dne 03.10.2005

Další důležitá slovíčka ze seriálu The O. C. 
admire - obdivovat
BrE
/əd'maɪə/ Přehrát
AmE
/əd'maɪər/ Přehrát

verb - to think about something or somebody with respect and pleasure

 
advice - rada, rady
BrE
/əd'vaɪs/ Přehrát
AmE
/əd'vaɪs/ Přehrát

noun - something that someone tells you in order to help you and show you what you should do

 
apparently - patrně, zjevně, očividně, zřejmě
BrE
/ə'pærəntli/ Přehrát
AmE
/ə'pærəntli/ Přehrát

adverb - as it appears, but not necessarily true

 
commitment - závazek
BrE
/kə'mɪtmənt/ Přehrát
AmE
/kə'mɪtmənt/ Přehrát

noun - responsibility to do something; a promise that you will do something

 
convince - přesvědčit
BrE
/kən'vɪns/ Přehrát
AmE
/kən'vɪns/ Přehrát

verb - to persuade; to make somebody believe something

 
custody - opatrovnictví
BrE
/'kʌstədi/ Přehrát
AmE
/'kʌstədi/ Přehrát

noun, formal - (legal) the responsibilty for a child (of a parent or a guardian)

 
handle - poradit si s něčím, zvládat (něco)
BrE
/'hændl/ Přehrát
AmE
/'hændl/ Přehrát

verb - to deal with something difficult

 
harm - ublížení, újma, zranění, škoda, poškození
BrE
/'hɑ:m/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rm/ Přehrát

noun - injury, damage, wrong

 
height - výška
BrE
/'haɪt/ Přehrát
AmE
/'haɪt/ Přehrát

noun - a statement of how tall or high something is

 
humiliate - ponížit, ponižovat, zahanbit, potupit
BrE
/hju:'mɪlieɪt/ Přehrát
AmE
/hju:'mɪlieɪt/ Přehrát

verb - to make somebody feel ashamed or embarrassed

 
hurt - zranit, ublížit
BrE
/'hɜ:t/ Přehrát
AmE
/'hɜ:rt/ Přehrát

verb - to cause somebody to feel pain, to injure

 
insane - šílený, bláznivý
BrE
/ɪn'seɪn/ Přehrát
AmE
/ɪn'seɪn/ Přehrát

adjective - very foolish

 
involve - zahrnout, zapojit, obsáhnout
BrE
/ɪn'vɒlv/ Přehrát
AmE
/ɪn'vɑ:lv/ Přehrát

verb - to include someone or something in an activity, to make use of something or somebody in an activity

 
issue - problém, záležitost, podstatná věc
BrE
/'ɪʃu:/ Přehrát
AmE
/'ɪʃu:/ Přehrát

noun - something that matters; something in question; the subject of a discussion

 
naked - nahý, nahatý
BrE
/'neɪkɪd/ Přehrát
AmE
/'neɪkɪd/ Přehrát

adjective - not wearing any clothes

 
ruin - zkazit, pokazit, zničit, poničit
BrE
/'ru:ɪn/ Přehrát
AmE
/'ru:ɪn/ Přehrát

verb - to damage something, to make something lose its value, function, beauty etc.

scared
scared - vystrašený, vyděšený
BrE
/'skeəd/ Přehrát
AmE
/'skerd/ Přehrát

adjective - afraid of something, feeling fear

 
security - bezpečí, jistota (bezpečí)
BrE
/sɪ'kjʊərəti/ Přehrát
AmE
/sɪ'kjʊərət̬i/ Přehrát

noun - feeling safe; protection from danger

 
settle - urovnat, vyřešit, vyrovnat se
BrE
/'setl/ Přehrát
AmE
/'set̬l/ Přehrát

verb - to end an argument

 
shot - šance
BrE
/'ʃɒt/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:t/ Přehrát

noun, informal - a chance to do something

 
slight - mírný, drobný, nepatrný, malý (nedůležitý), jemný (nepatrný)
BrE
/'slaɪt/ Přehrát
AmE
/'slaɪt/ Přehrát

adjective - very small, not important

 
sue - zažalovat, žalovat (u soudu), soudit se s
BrE
/'su:/ Přehrát
AmE
/'su:/ Přehrát

verb - to take someone to court, to take legal action against somebody

suicide
suicide - sebevražda
BrE
/'su:ɪsaɪd/ Přehrát
AmE
/'su:ɪsaɪd/ Přehrát

noun - the act in which a person kills himself/herself deliberately

 
tough - těžký, tvrdý, obtížný
BrE
/'tʌf/ Přehrát
AmE
/'tʌf/ Přehrát

adjective - very difficult, hard

 
trust - věřit, důvěřovat
BrE
/'trʌst/ Přehrát
AmE
/'trʌst/ Přehrát

verb - to believe in somebody's honesty, sincerity etc; to rely on somebody or something that they say

 
upset - rozrušený, rozčilený, podrážděný
BrE
/ʌp'set/ Přehrát
AmE
/ʌp'set/ Přehrát

adjective - unhappy or worried

Přepis bublinkové nápovědy: