Sports vocabulary 2

Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z testu na Help for Englishbat
bat - pálka (basebalová, kriketová apod.)
BrE
/'bæt/ Přehrát
AmE
/'bæt/ Přehrát

noun - a wooden stick used in baseball, cricket and some other sports for hitting the ball

 
competition - soutěž
BrE
/ˌkɒmpə'tɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:mpə'tɪʃn/ Přehrát

noun - an event where many people are trying to be the best and win

 
competitor - závodník, soutěžící, účastník (soutěže)
BrE
/kəm'petɪtə/ Přehrát
AmE
/kəm'pet̬ɪt̬ər/ Přehrát

noun - a person who takes part in a competition

 
contest - soutěž, závod
BrE
/'kɒntest/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ntest/ Přehrát

noun - a kind of competition that tries to find the best, most beautiful etc.

 
defeat - porazit (v boji)
BrE
/dɪ'fi:t/ Přehrát
AmE
/dɪ'fi:t/ Přehrát

verb - to win over somebody in a fight

dive
dive - skočit šipku, skočit po hlavě, skočit do vody
BrE
/'daɪv/ Přehrát
AmE
/'daɪv/ Přehrát

verb - to jump into water head first

footballer
footballer - fotbalista
BrE
/'fʊtbɔ:lə/ Přehrát
AmE
/'fʊtbɔ:lər/ Přehrát

noun - a football player

 
horse race - dostih, koňský dostih
BrE
/'hɔ:sˌreɪs/ Přehrát
AmE
/'hɔ:rsˌreɪs/ Přehrát

noun - a competition whose winner is the fastest horse with a rider

 
lose - prohrát
BrE
/'lu:z/ Přehrát
AmE
/'lu:z/ Přehrát

verb - to be defeated (in a game, fight etc.)

mount
mount - nasednout, osedlat, naskočit na (koně apod.)
BrE
/'maʊnt/ Přehrát
AmE
/'maʊnt/ Přehrát

verb - to get on a horse etc.

racket
racket - raketa (tenisová apod.)
BrE
/'rækɪt/ Přehrát
AmE
/'rækɪt/ Přehrát

noun - a piece of sports equipment that is used in tennis etc. to hit the ball

referee
referee - rozhodčí
BrE
/ˌrefə'ri:/ Přehrát
AmE
/ˌrefə'ri:/ Přehrát

noun - a person in a game or sport who prevents the players from breaking the rules, punishes players who break them etc.

 
runner-up - druhý (na druhém místě v závodu), na druhém místě (v závodu)
BrE
/'ˌrʌnərʌp/ Přehrát
AmE
/'ˌrʌnərʌp/ Přehrát

noun - the competitor who finishes a race second

 
send off - vyloučit (ze hry)
BrE
/ˌsend'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌsend'ɑ:f/ Přehrát

verb - not to allow a player to continue playing for some time because he has broken the rules

 
undefeated - neporažený
BrE
/ˌʌndɪ'fi:tɪd/ Přehrát
AmE
/ˌʌndɪ'fi:t̬ɪd/ Přehrát

adjective - not defeated by anyone

whistle
whistle - píšťalka, píšťala
BrE
/'wɪsl/ Přehrát
AmE
/'wɪsl/ Přehrát

noun - an instrument that can produce a very high sound; a musical instrument that produces high notes and is played by blowing

Přepis bublinkové nápovědy: