Headway PRE Unit13 part 1

Vydáno dne 03.10.2005

Earning a living



 
cover - pokrýt, přikrýt, zakrýt, pokrývat, zakrývat
BrE
/'kʌvə/ Přehrát
AmE
/'kʌvər/ Přehrát

verb - to put something over the top of something

freezing
freezing - mrazivý, mrznoucí, mrazivo
BrE
/'fri:zɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fri:zɪŋ/ Přehrát

adjective - very very cold, temperature below zero

homeless
homeless - bez domova, nemající domov
BrE
/'həʊmləs/ Přehrát
AmE
/'hoʊmləs/ Přehrát

adjective - not having a home

 
chap - chlapík
BrE
/'tʃæp/ Přehrát
AmE
/'tʃæp/ Přehrát

noun, informal - an informal word meaning 'a man'

 
check - zkontrolovat, kontrolovat
BrE
/'tʃek/ Přehrát
AmE
/'tʃek/ Přehrát

verb - to see if something is all right

 
look for - hledat
BrE
/'lʊk fə/ Přehrát
AmE
/'lʊk fər/ Přehrát

verb - to search, to try to find something

 
sell - prodat, prodávat
BrE
/'sel/ Přehrát
AmE
/'sel/ Přehrát

verb - to give something to somebody for money

 
story - příběh, vyprávění
BrE
/'stɔ:ri/ Přehrát
AmE
/'stɔ:ri/ Přehrát

noun - a description of a sequence of events either real or imaginary

 
tax - daň, taxa
BrE
/'tæks/ Přehrát
AmE
/'tæks/ Přehrát

noun - the money paid to the government from your income etc.

 
trap - chytit (do pasti), chytit do pasti, chytit, lapit, polapit
BrE
/'træp/ Přehrát
AmE
/'træp/ Přehrát

verb - to catch somebody or something in a way that they cannot escape

Přepis bublinkové nápovědy: