Headway PRE Unit14 part 2

Vydáno dne 03.10.2005

Page 112–113arm
arm - paže
BrE
/'ɑ:m/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rm/ Přehrát

noun - the body part connecting your shoulder to your hand, you have two of them

 
base - dno
BrE
/'beɪs/ Přehrát
AmE
/'beɪs/ Přehrát

noun - the bottom

bin
bin - odpadkový koš, koš
BrE
/'bɪn/ Přehrát
AmE
/'bɪn/ Přehrát

noun, British English - a container where you put rubbish

 
contain - obsahovat
BrE
/kən'teɪn/ Přehrát
AmE
/kən'teɪn/ Přehrát

verb - to have inside

 
delight - potěšení, rozkoš, požitek
BrE
/dɪ'laɪt/ Přehrát
AmE
/dɪ'laɪt/ Přehrát

noun - great pleasure, liking something very much

 
fiction - fikce
BrE
/'fɪkʃən/ Přehrát
AmE
/'fɪkʃən/ Přehrát

noun - something that has only been made up but is not real

 
happiness - štěstí, radost, veselí
BrE
/'hæpinəs/ Přehrát
AmE
/'hæpinəs/ Přehrát

noun - being merry and joyful, not sad

 
check - zkontrolovat, kontrolovat
BrE
/'tʃek/ Přehrát
AmE
/'tʃek/ Přehrát

verb - to see if something is all right

 
indeed - skutečně, opravdu, vskutku, vážně
BrE
/ɪn'di:d/ Přehrát
AmE
/ɪn'di:d/ Přehrát

adverb - really, in reality, used to emphasize a statement

 
mess - nepořádek, bordel
BrE
/'mes/ Přehrát
AmE
/'mes/ Přehrát

noun - an untidy and dirty condition

 
novel - román
BrE
/'nɒvl/ Přehrát
AmE
/'nɑ:vl/ Přehrát

noun - a book with a long and complicated story about many people

 
politician - politik
BrE
/ˌpɒlɪ'tɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌpɑ:lɪ'tɪʃn/ Přehrát

noun - a person who is involved in politics, parliament, government, etc.

 
remarried - znovu oženěný, znovu vdaná
BrE
/ri:'merɪd/ Přehrát
AmE
/ri:'merɪd/ Přehrát

adjective - married again

rubbish
rubbish - odpadky, odpad
BrE
/'rʌbɪʃ/ Přehrát
AmE
/'rʌbɪʃ/ Přehrát

noun, British English - things that are no longer needed and which you usually throw away, e.g. bits of food, old paper, tins etc.

Přepis bublinkové nápovědy: