Vocabulary test (The O. C.) #4

Vydáno dne 18.02.2008

Deset otázek a/b/c/d zaměřených na důležitou slovní zásobu vybranou ze seriálu The O.C. (epizody 8–9).Slovíčka, na která je tento test zaměřen, si můžete nejprve nastudovat a procvičit zde:
Okruhy slovní zásoby: The O.C. - Important words 4

 1. John, do you have a minute? I need some ________.

  1. advice
  2. advices
  3. advise
  4. advises
 2. She was trying to ________ me that it was a huge mistake.

  1. convince
  2. handle
  3. involve
  4. settle
 3. I admire the way she ________ things when she was raising that kid on her own.

  1. coped
  2. dealt
  3. handled
  4. involved
 4. Are you ________? What are we going to do with a chipmunk?!

  1. humiliated
  2. insane
  3. tough
  4. upset
 5. I won't let anything ________ my relationship with Jenny.

  1. commit
  2. demolish
  3. ruin
  4. sue
 6. Politicians ________ the issue peacefully and avoided conflict.

  1. harmed
  2. settled
  3. sued
  4. upset
 7. There is a ________ possibility of rain, so bring your umbrellas with you.

  1. apparent
  2. mean
  3. slight
  4. tough
 8. I really disappointed her but she decided to ________ me another shot.

  1. do
  2. give
  3. shoot
  4. take
 9. He was depressed and unhappy and finally ________ suicide.

  1. committed
  2. conceived
  3. connected
  4. convinced
 10. I could see that she was really ________. She stormed out of the room and slammed the door behind her.

  1. apparent
  2. committed
  3. quiet
  4. upset
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) c, 4) b, 5) c, 6) b, 7) c, 8) b, 9) a, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: