Travel and Tourism vocabulary

Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z testu na Help for English 
accommodate - ubytovat
BrE
/ə'kɒmədeɪt/ Přehrát
AmE
/ə'kɑ:mədeɪt/ Přehrát

verb - to provide someone with a place to stay or live

 
accommodation - ubytování
BrE
/ə'kɒmə'deɪʃn/ Přehrát
AmE
/ə'kɑ:mə'deɪʃn/ Přehrát

noun - a place to stay

 
announcement - oznámení, zpráva v rozhlase, prohlášení, sdělení
BrE
/ə'naʊnsmənt/ Přehrát
AmE
/ə'naʊnsmənt/ Přehrát

noun - information given to people

baggage
baggage - zavazadla
BrE
/'bægɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'bægɪdʒ/ Přehrát

noun - the suitcases, bags etc. that you carry with you when you travel somewhere

cruise
cruise - výletní plavba, okružní plavba
BrE
/'kru:z/ Přehrát
AmE
/'kru:z/ Přehrát

noun - a sightseeing tour, usually on a large ship

 
departure lounge - odletová hala (na letišti)
BrE
/dɪ'pɑ:tʃəˌlaʊndʒ/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rtʃərˌlaʊndʒ/ Přehrát

noun - the part of an airport where passengers wait before their flight

 
guidebook - průvodce (kniha), knižní průvodce
BrE
/'gaɪdbʊk/ Přehrát
AmE
/'gaɪdbʊk/ Přehrát

noun - a book that gives tourists valuable information about the country they are visiting

 
itinerary - plán cesty, cestovní plán
BrE
/aɪ'tɪnərəri/ Přehrát
AmE
/aɪ'tɪnəreri/ Přehrát

noun - a plan of a trip, a travel plan

 
landmark - orientační bod, památka
BrE
/'lændmɑ:k/ Přehrát
AmE
/'lændmɑ:rk/ Přehrát

noun - a building or something that can be easily recognized and which can help you to realize where you are

launch
launch - spustit (na vodu), vypustit (družici)
BrE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát
AmE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát

verb - to set on water (a boat etc.), to send into space (shuttle, sattelite etc.)

 
lingerie - dámské spodní prádlo, spodní prádlo (dámské)
BrE
/'lænʒəri/ Přehrát
AmE
/lɑ:nʒə'rei/ Přehrát

noun - women's underwear

 
lounge - salonek, hala, společenská místnost, prostor k odpočinku
BrE
/'laʊndʒ/ Přehrát
AmE
/'laʊndʒ/ Přehrát

noun - a public room where people can sit and wait (often in a hotel or airport)

 
luncheon - oběd
BrE
/'lʌntʃən/ Přehrát
AmE
/'lʌntʃən/ Přehrát

noun, formal - (formal) lunch

 
outlook - pohled (na svět), náhled (na svět)
BrE
/'aʊtlʊk/ Přehrát
AmE
/'aʊtlʊk/ Přehrát

noun - a view of the world, an attitude to the world

packed
packed - našlapaný (lidmi), přeplněný
BrE
/'pækt/ Přehrát
AmE
Přehrát

adjective - full of people, crowded

 
reach - dostat se
BrE
/'ri:tʃ/ Přehrát
AmE
/'ri:tʃ/ Přehrát

verb - to arrive at

roundabout
roundabout - kruhový objezd
BrE
/'raʊndəbaʊt/ Přehrát
AmE
/'raʊndəbaʊt/ Přehrát

noun, British English - a round crossing of a few roads

sail
sail - plout, plavit se, plachtit
BrE
/'seɪl/ Přehrát
AmE
/'seɪl/ Přehrát

verb - to travel on a boat driven by wind; to travel on water

 
sightseeing - prohlížení památek, chození po památkách
BrE
/'saɪtsi:ɪŋ/ Přehrát
AmE
/'saɪtsi:ɪŋ/ Přehrát

noun - an activity often done by tourists in which they go from one place to another and they look at buildings, statues, churches etc.

suitcase
suitcase - kufr
BrE
/'sju:tkeɪs/ Přehrát
AmE
/'su:tkeɪs/ Přehrát

noun - a box-shaped thing in which you put your things when you go on holiday

 
tour - cesta (po něčem), prohlídka, okružní jízda
BrE
/'tʊə/ Přehrát
AmE
/'tʊr/ Přehrát

noun - a journey during which you see several important places, and usually end in the place where you started

traffic
traffic - provoz (např. ve městě), dopravní ruch, doprava (provoz)
BrE
/'træfɪk/ Přehrát
AmE
/'træfɪk/ Přehrát

noun - the cars that are in the streets at a time

 
transit - přeprava, doprava
BrE
/'trænzɪt/ Přehrát
AmE
/'trænzɪt/ Přehrát

noun - transportation, the act of moving things (or people) from one place to another

 
vacancy - volný pokoj (např. v hotelu), volné místo (pracovní)
BrE
/'veɪkənsi/ Přehrát
AmE
/'veɪkənsi/ Přehrát

noun - a place, room, position etc. that is available to be used

Přepis bublinkové nápovědy: