HFE - Příslovce frekvence

Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z lekce na Help for English 
always - vždy, vždycky, stále, pořád
BrE
/'ɔ:lweɪz/ Přehrát
AmE
/'ɔ:lweɪz/ Přehrát

adverb - anytime, all the time

 
every - každý
BrE
/'evri/ Přehrát
AmE
/'evri/ Přehrát

determiner - each one, all

get up
get up - vstávat (z postele)
BrE
/ˌget'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ʌp/ Přehrát

verb - to wake up and leave the bed in the morning

 
go to work - jít do práce, jet do práce
BrE
/'gəʊ tʊ 'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'goʊt̬ə'wɜ:k/ Přehrát

verb - to leave home and go to the place where you earn money

 
never - nikdy
BrE
/'nevə/ Přehrát
AmE
/'nevər/ Přehrát

adverb - not ever, not at any time

 
often - často
BrE
/'ɒfn/ Přehrát
AmE
/'ɑ:fn/ Přehrát

adverb - many times, reperatedly, in short intervals

read
read - číst, přečíst
BrE
/'ri:d/ Přehrát
AmE
/'ri:d/ Přehrát

verb - look at words or a piece of text and understand it

relax
relax - odpočívat, relaxovat, uvolnit se
BrE
/rɪ'læks/ Přehrát
AmE
/rɪ'læks/ Přehrát

verb - to rest by doing something enjoyable; to stop worrying

 
sometimes - někdy, občas
BrE
/'sʌmtaɪmz/ Přehrát
AmE
Přehrát

adverb - not often, ocassionally, now and then

 
usually - obvykle, obyčejně
BrE
/'ju:ʒəli/ Přehrát
AmE
/'ju:ʒəwəli/ Přehrát

adverb - regularly, normally

 
visit - navštívit
BrE
/'vɪzɪt/ Přehrát
AmE
/'vɪzɪt/ Přehrát

verb - to go and see a place or a person, usually as a guest

weekend
weekend - víkend
BrE
/ˌwi:'kend/ Přehrát
AmE
/'wi:kend/ Přehrát

noun - the two days (Saturday and Sunday) when people usually don't go to work

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word Manager

Přepis bublinkové nápovědy: