Test: ALREADY, YET, STILL

Vydáno dne 31.03.2008

Test znalosti slovíček ALREADY, YET, STILL a dalších způsobů, jak vyjádřit české ‚už‘ nebo ‚ještě ne‘. 1. “What? You've ________ finished the book? But you just bought it yesterday!”

  1. already
  2. ever
  3. still
  4. yet
 2. The meeting started in the morning and it ________.

  1. already hasn't ended
  2. hasn't ended still
  3. hasn't still ended
  4. still hasn't ended
 3. You've been running for an hour now. Aren't you tired ________?

  1. already
  2. ever
  3. still
  4. yet
 4. My girlfriend broke up with me but I ________ love her.

  1. already
  2. always
  3. still
  4. yet
 5. My son is only four but he ________ knows how to write his name.

  1. already
  2. ever
  3. still
  4. yet
 6. Have you ________ been to Jordan? I hear it's a beautiful country.

  1. already
  2. ever
  3. still
  4. yet
 7. “Jack is ________ in bed.” – “What? But it's only 8 o'clock!”

  1. already
  2. ever
  3. still
  4. yet
 8. I haven't done my biology homework ________. I'll do it later.

  1. already
  2. ever
  3. still
  4. yet
 9. “Not today, honey, I have a headache.” – “But you ________ have a headache!”

  1. already
  2. always
  3. still
  4. yet
 10. “Has she called about her exam results?” – “No, ________, but I think she'll call any minute now.”

  1. not still
  2. not yet
  3. still not
  4. yet not
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) d, 3) d, 4) c, 5) a, 6) b, 7) a, 8) d, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: