Test: ALREADY, YET, STILL

Vydáno dne 31.03.2008

Test znalosti slovíček ALREADY, YET, STILL a dalších způsobů, jak vyjádřit české ‚už‘ nebo ‚ještě ne‘. 1. “What? You've ________ finished the book? But you just bought it yesterday!”

  1. already
  2. ever
  3. still
  4. yet
 2. The meeting started in the morning and it ________.

  1. already hasn't ended
  2. hasn't ended still
  3. hasn't still ended
  4. still hasn't ended
 3. You've been running for an hour now. Aren't you tired ________?

  1. already
  2. ever
  3. still
  4. yet
 4. My girlfriend broke up with me but I ________ love her.

  1. already
  2. always
  3. still
  4. yet
 5. My son is only four but he ________ knows how to write his name.

  1. already
  2. ever
  3. still
  4. yet
 6. Have you ________ been to Jordan? I hear it's a beautiful country.

  1. already
  2. ever
  3. still
  4. yet
 7. “Jack is ________ in bed.” – “What? But it's only 8 o'clock!”

  1. already
  2. ever
  3. still
  4. yet
 8. I haven't done my biology homework ________. I'll do it later.

  1. already
  2. ever
  3. still
  4. yet
 9. “Not today, honey, I have a headache.” – “But you ________ have a headache!”

  1. already
  2. always
  3. still
  4. yet
 10. “Has she called about her exam results?” – “No, ________, but I think she'll call any minute now.”

  1. not still
  2. not yet
  3. still not
  4. yet not
Tento test je součástí výukového programu www.EnglishMe.cz, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod. Více informací o tomto produktu naleznete na adrese www.englishme.cz.
Správné odpovědi: 1) a, 2) d, 3) d, 4) c, 5) a, 6) b, 7) a, 8) d, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: